Tańsza, lepsza, bardziej wydajna: Europejska polityka obrony na miarę XXI wieku

03.09.2013 12:06

Tańsza, lepsza, bardziej wydajna: Europejska polityka obrony na miarę XXI wieku

Video picture
Tłumaczenie
Select language:

Wiodący członkowie Grupy EPL w podkomisji bezpieczeństwa i obrony (SEDE) w Parlamencie Europejskim wezwali dziś do całkowitej rewizji polityki bezpieczeństwa i obrony UE. We wspólnym dokumencie politycznym upublicznionym dzisiaj, koordynator Grupy EPL w komisji SEDE i sprawozdawca Parlamentu Europejskiego nt. polityki obrony Michael Gahler (Niemcy), przewodniczący podkomisji Arnaud Danjean (Francja) i wiceprzewodniczący Krzysztof Lisek zażądali kompleksowego przeglądu polityki bezpieczeństwa i obrony na szczeblu UE, w celu połączenia kluczowych zamówień państw członkowskich w dziedzinie obronności oraz utworzenia stałego sztabu wojskowego i cywilnego Unii Europejskiej z własnym dowództwem. Wezwali również do opublikowania Białej Księgi UE definiującej priorytety Unii w zakresie bezpieczeństwa i obronności, oraz do utworzenia wspólnego rynku dla zamówień w tej dziedzinie. Dokument zaprezentowany przez trzech europosłów stanowi ważny wkład Parlamentu do toczącej się debaty nt. przyszłości europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, która będzie głównym tematem grudniowego posiedzenia Rady Europejskiej.

- Pogłębienie unijnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony pomoże zmniejszyć koszty zamówień i pozwoli Unii szybciej reagować na kryzysy międzynarodowe. Naszym celem jest polityka bezpieczeństwa i obrony, która byłaby tańsza dla podatnika a zarazem bardziej wydajna - powiedział poseł Krzysztof Lisek. - Musimy całkowicie zrewidować naszą politykę bezpieczeństwa i obrony i skroić ją na miarę XXI wieku, aby UE mogła stawiać czoła stojącym przed nią międzynarodowym wyzwaniom, pomimo cięć w budżetach narodowych.

Cele i kroki polityczne sformułowane w dzisiejszym dokumencie są następujące:

 

  • Kompleksowy przegląd polityki obrony w celu przedstawienia ogólnego zarysu narodowych zdolności obronnych i przyszłych projektów;
  • Lepsza artykulacja między zasobami cywilnymi i wojskowymi a osobami pracującymi na misjach UE;
  • Utworzenie stałego sztabu Unii Europejskiej dla misji cywilnych i wojskowych;
  • Zdefiniowanie priorytetów Unii w zakresie bezpieczeństwa i obronności poprzez opublikowanie Białej Księgi;
  • Stworzenie prawdziwego rynku sprzętu obronnego poprzez likwidację zwolnień od przepisów rynku wewnętrznego.

 

Kolejne kroki: W połowie września Grupa EPL zorganizuje spotkanie z Claude-France Arnould, dyrektorem wykonawczym Europejskiej Agencji Obrony, pt. "Przygotowania do Szczytu UE nt. bezpieczeństwa i obrony". Sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ws europejskiej obronności, Michael Gahler, przedstawi swoje sprawozdanie podkomisji SEDE we wrześniu. Sprawozdanie powinno zostać przyjęte przed grudniową Radą Europejską, poświęconą sprawom WPBiO.

więcej na temat