Europa musi być w stanie bronić się sama

28.02.2024 8:38

Europa musi być w stanie bronić się sama

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Mundury

"Musimy przyspieszyć tworzenie europejskiego filaru obronnego. Widzieliśmy granice gotowości Europy na wojny i konflikty, dlatego musimy szybko zwiększyć nasze zdolności. Największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy jest dziś Rosja i musimy być w stanie bronić się sami, niezależnie od tego, kto jest w Białym Domu" - mówi Manfred Weber, przewodniczący Grupy EPL przed debatą plenarną na temat wzmocnienia europejskiej obronności.

"Żyjemy w niezwykle trudnych czasach i potrzebne są natychmiastowe działania, aby zapobiec jeszcze większym wyzwaniom w najbliższej przyszłości. Po pierwsze, zaangażowanie 0,25% PKB każdego państwa członkowskiego UE w zbrojenie Ukrainy byłoby wystarczające, aby zapewnić, że może ona wygrać tę wojnę" - dodaje Rasa Juknevičienė, wiceprzewodnicząca Grupy EPL odpowiedzialna za bezpieczeństwo i obronę.

Juknevičienė jest nie tylko przekonana, że Europa musi pomóc Ukrainie wygrać wojnę, ale także, że "sami musimy być w pełni przygotowani - zarówno na ataki konwencjonalne, jak i hybrydowe. Jeśli nie powstrzymamy Putina na Ukrainie, z pewnością pokusi się on o pójście jeszcze dalej i przetestowanie czerwonych linii i naszej determinacji. Nie możemy obawiać się porażki reżimu Putina, ponieważ jest to jedyny sposób na osiągnięcie trwałego pokoju na kontynencie europejskim" - podsumowuje Juknevičienė.

Długotrwałe apele Grupy EPL o stworzenie silniejszych europejskich zdolności obronnych przyniosły owoce. Wkrótce Komisja Europejska ogłosi plan europejskiego filaru obronnego, który rozpocznie się od stworzenia europejskiego rynku towarów obronnych.

"Powinniśmy skupić się na prawdziwej europejskiej wartości dodanej, takiej jak cyberobrona, drony i odstraszanie Europy jako całości, w tym nuklearne. W tym obszarze potrzebujemy Europy, ponieważ sam poziom krajowy nie jest w stanie zapewnić tych zdolności. Jeśli chcemy utrzymać pokój, musimy być silni razem" - podkreśla Weber.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 178 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat