122395
THEMATIC

Porozumienie Europejskich Rolników: Wizja EPL dla rolnictwa w Europie

EPL jest partią europejskich rolników i społeczności wiejskich. Jesteśmy z rolnikami i będziemy bronić ich interesów. Opowiadamy się za konkurencyjnym europejskim modelem rolnictwa opartym na rodzinach i zawodowych rolnikach w centrum tętniących życiem społeczności wiejskich w całej UE. Rolnicy dostarczają na nasze stoły wysokiej jakości pożywną żywność. Produkują zgodnie z najwyższymi standardami na świecie.

Uznajemy, że społeczności wiejskie mają taką samą potrzebę dostępu do usług, jak osoby mieszkające w ośrodkach miejskich, takich jak opieka zdrowotna, połączenia transportowe i usługi opiekuńcze. Zwracamy szczególną uwagę na potrzeby rolników na obszarach borykających się z naturalnymi ograniczeniami, takich jak regiony górskie, wyspiarskie i oddalone, regiony najbardziej oddalone i obszary wyludnione, ponieważ rolnictwo jest często głównym motorem rozwoju gospodarczego w tych częściach Europy.

Porozumienie Europejskich Rolników: Wizja EPL dla rolnictwa w Europie

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Młody pracownik rolny pozujący w oborze
opinion 09.02.2024

Kultywowanie jutra: nasze zaangażowanie w europejskie rolnictwo

Europejskie rolnictwo znajduje się w krytycznym momencie. Podczas gdy nasi rolnicy nadal utrzymują najwyższe standardy jakości i zrównoważonego rozwoju, stoją przed coraz większymi wyzwaniami na coraz bardziej konkurencyjnym rynku globalnym. Grupa EPL dos...

publications 10.10.2023

Dokument przedstawiający stanowisko Grupy EPL - Europejskie porozumienie dla rolników: wizja EPL dla rolnictwa w Europie

EPL jest partią europejskich rolników i społeczności wiejskich. Jesteśmy z Wami i będziemy bronić Waszych interesów. To dzięki Wam na nasze stoły trafia pożywna żywność wysokiej jakości. Prowadzicie produkcję zgodnie z najwyższymi standardami na świecie. Dbacie ...

Chcemy:

  • Wspierać europejskich rolników
  • Utrzymywać najwyższe standardy rolnictwa
  • Inwestować w żywotność obszarów wiejskich
  • Inwestować w nową infrastrukturę rolniczą
  • Zapewnić sprawiedliwe i równe traktowanie rolników
  • Wzmocnienie pozycji następnego pokolenia rolników
  • Ochrona lokalnych tradycji i tożsamości rolniczych
  • Wzmocnienie pozycji kobiet rolników
  • Domaganie się, aby UE ponownie skoncentrowała się na badaniach i innowacjach w rolnictwie

Aktualności

Filmy