Tomislav SOKOL

Poseł/Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Tomislav SOKOL

How to contact me ?

Tomislav SOKOL

Poseł/Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Chorwacja
Hrvatska demokratska zajednica
BRUSSEL

SPINELLI 12E210 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 47143

STRASBOURG

WEISS T08020 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

BIO

Tomislav Sokol urodził się w Zagrzebiu w 1982 roku. W 2006 r. uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Zagrzebiu, z wyróżnieniem. Następnie uzyskał tytuł magistra prawa (LL.M.) specjalizującego się w prawie Unii Europejskiej na Katholieke Universiteit Leuven (KUL), Belgia, w 2009 r., magna cum laude. W 2014 r. obronił doktorat na KUL, zajmując się swobodnym przepływem transgranicznych usług opieki zdrowotnej w UE i jego wpływem na krajowe systemy ubezpieczeń zdrowotnych.

Podczas studiów, w 2004 r., Tomislav Sokol został członkiem Chorwackiej Unii Demokratycznej (HDZ). W ciągu następnej dekady wspinał się po szczeblach partii, zawsze podkreślając wartości chrześcijańsko-demokratyczne jako kamień węgielny jej tożsamości. Był asystentem ministra w Ministerstwie Nauki i Edukacji, po czym został posłem do chorwackiego parlamentu. Był posłem do chorwackiego parlamentu do lipca 2019 r., kiedy to został posłem do Parlamentu Europejskiego. Jest członkiem Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz zastępcą członka Komisji Rozwoju Regionalnego.

Do tej pory opublikował około 20 artykułów i 1 książkę na tematy związane z prawem UE, w tym kilka artykułów w czasopismach europejskich, takich jak European Law Review i European Law Journal. Prezentował referaty na wielu międzynarodowych konferencjach, pracował nad różnymi projektami badawczymi, a obecnie bierze udział w projekcie Jean Monnet związanym z prawem i polityką zdrowotną UE. Wcześniej pracował w kancelarii prawnej, a obecnie jest starszym wykładowcą w Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania w Zagrzebiu, gdzie od roku akademickiego 2010/2011 prowadzi kursy "Wprowadzenie do Unii Europejskiej" i "Zasady prawa". Jest również adiunktem na Katolickim Uniwersytecie Chorwacji, gdzie wykłada od roku akademickiego 2016/2017. Jego obszary zainteresowań zawodowych obejmują prawo wspólnego rynku europejskiego, prawo ochrony zdrowia UE, prawo konkurencji, międzynarodowe i europejskie prawo socjalne oraz międzynarodowe i europejskie prawo handlowe. Jest żonaty z Aną od 2018 roku.

Poseł do Parlamentu Europejskiego od 2019 roku.

Moje funkcje w Parlamencie :

  • Koordynator - Zdrowie Publiczne
  • Członek - Hrvatska demokratska zajednica
  • Członek - Parlament Europejski

My Positions in the Group :

  • Członek - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website