Tomislav SOKOL

евродепутат

Tomislav SOKOL

How to contact me ?

Имейл

Send me an email
twitter
TomislavSokol

Tomislav SOKOL

евродепутат
Хърватия
Hrvatska demokratska zajednica
BRUSSEL

SPINELLI 12E210 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45143

STRASBOURG

WEISS T08020 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75143

BIO

Томислав Сокол е роден в Загреб през 1982 г. През 2006 г. получава първата си диплома по право в Юридическия факултет на Загребския университет с отличие. След това придобива магистърска степен по право (LL.M.), специализирана в областта на правото на Европейския съюз, в Katholieke Universiteit Leuven (KUL), Белгия, през 2009 г., magna cum laude. През 2014 г. защитава докторска дисертация в KUL, посветена на свободното движение на трансгранични здравни услуги в ЕС и неговото въздействие върху националните здравноосигурителни системи.

По време на следването си, през 2004 г., Томислав Сокол става член на Хърватския демократичен съюз (HDZ). През следващото десетилетие той се изкачва в редиците на партията, като винаги набляга на християндемократическите ценности като крайъгълен камък на нейната идентичност. Бил е помощник-министър в Министерството на науката и образованието, след което става депутат в хърватския парламент. Член е на хърватския парламент до юли 2019 г., когато става член на Европейския парламент. Член е на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите и заместник-член на Комисията по регионално развитие.

Досега е публикувал около 20 статии и 1 книга по въпроси, свързани с правото на ЕС, включително няколко статии в европейски списания, като European Law Review и European Law Journal. Представял е доклади на много международни конференции, работил е по различни изследователски проекти и в момента участва в проект по програма "Жан Моне", свързан със здравното право и политика на ЕС. Преди това е работил в юридическа практика, а понастоящем е старши преподавател в Загребското училище по икономика и управление, където от учебната 2010/2011 г. води курсове по Въведение в Европейския съюз и Принципи на правото. Освен това е асистент в Католическия университет на Хърватия, където преподава от академичната 2016/2017 г. Областите му на професионален интерес включват правото на общия европейски пазар, здравното право на ЕС, конкурентното право, международното и европейското социално право и международното и европейското търговско право. От 2018 г. е женен за Ана.

Член на Европейския парламент от 2019 г.

Позициите ми в Европарламента :

 • Заместник-председател - Интергрупа за селските, планинските и отдалечените райони (RUMRA) и за интелигентните села
 • Заместник-председател - Вътрешен пазар и защита на потребителите
 • Координатор - Обществено здраве
 • Член - Интергрупа по въпросите на малките и средните предприятия (МСП)
 • Член - Интегрупа „Морета, реки, острови и крайбрежни райони“ (SEARICA)
 • Член - Интергрупа по европейско културно наследство, Пътя на Сантяго и други европейски културни маршрути
 • Член - Интергрупа по демографски предизвикателства, баланс личен-професионален живот и младежки преходи
 • Член - Интергрупа за борба срещу рака
 • Член - Hrvatska demokratska zajednica
 • Член - Турция
 • Член - Обществено здраве
 • Член - Европейски парламент
 • Заместник - Съюз за Средиземноморието
 • Заместник - Черна гора
 • Заместник - Регионално развитие
 • Заместник - Oколна среда, обществено здраве и безопасност на храните

My Positions in the Group :

 • Член - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website