Pernille WEISS

Poseł/Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Pernille WEISS

Pernille WEISS

Poseł/Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Dania
Det Konservative Folkeparti
BRUSSEL

SPINELLI 09E108 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45435

STRASBOURG

WEISS T08061 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75435

Moje funkcje w Parlamencie :

 • Wiceprzewodnicząca - Chiny
 • Członkini - Zespół Międzypartyjny ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)
 • Członkini - Zespół Międzypartyjny ds. LGBTI
 • Członkini - Zespół Międzypartyjny ds. Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego, Drogi św. Jakuba i Innych Europejskich Szlaków Kulturowych
 • Członkini - Zespół Międzypartyjny ds. Zrównoważonych, Długoterminowych Inwestycji i Konkurencyjnego Przemysłu Europejskiego
 • Członkini - Zespół Międzypartyjny ds. Zmiany Klimatu, Różnorodności Biologicznej i Zrównoważonego Rozwoju
 • Członkini - Zespół Międzypartyjny ds. Różnorodności Biologicznej, Łowiectwa i Terenów Wiejskich
 • Członkini - Przyszłość Nauki i Techniki
 • Członkini - Det Konservative Folkeparti
 • Członkini - Afryka–UE
 • Członkini - OACPS–UE
 • Członkini - Przemysł, Badania Naukowe i Energia
 • Członkini - Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności
 • Członkini - Parlament Europejski
 • Zastępstwo - Unia dla Śródziemnomorza
 • Zastępstwo - Maghreb
 • Zastępstwo - Zdrowie Publiczne
 • Zastępstwo - Prawa Kobiet i Równouprawnienie

My Positions in the Group :

 • Członkini - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Członkini - Biuro Grupy EPL
 • Członkini - Przewodniczący delegacji Grupy EPL

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website

My views and opinions

Technik laboratoryjny patrzący przez mikroskop podczas badania próbki genomu w laboratorium
news
Czytaj dalej
Kobieta robiąca zakupy w supermarkecie
news
Czytaj dalej

Stop Greenwashing

11.03.2024

4 / 4