Pernille WEISS

евродепутат

Pernille WEISS

Pernille WEISS

евродепутат
Дания
Det Konservative Folkeparti
BRUSSEL

SPINELLI 09E108 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45435

STRASBOURG

WEISS T08061 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75435

BIO

Перниле Вайс, член на ЕП, е политик от Консервативната народна партия на Дания. Тя е член на Групата на Европейската народна партия в Европейския парламент (Група на ЕНП).

Г-жа Weiss е член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Тя е и заместник-член на Комисията по правата на жените и равенството между половете.

Преди да стане член на Европейския парламент, г-жа Вайс е работила осем години като член на Областния съвет. Притежава няколко дипломи: тя е медицинска сестра (RN), има магистърска степен по наука (здравеопазване), сертифициран сексолог и притежава магистърска степен по иновации и лидерство (LAICS). Тя е признат скандинавски експерт в областта на архитектурата и здравето. Г-жа Вайс е била член на управителния съвет на МСП Европа 2019.

Била е главен мениджър в публичния сектор на здравеопазването и в консултантската индустрия в областта на строителството, преди да създаде собствена консултантска фирма през 2008 г.

Член на Европейския парламент от 2019 г.

Позициите ми в Европарламента :

 • Заместник-председател - Китай
 • Член - Интергрупа по въпросите на малките и средните предприятия (МСП)
 • Член - Интергрупа по въпросите на ЛГБТИ
 • Член - Интергрупа по европейско културно наследство, Пътя на Сантяго и други европейски културни маршрути
 • Член - Интергрупа по устойчиви, дългосрочни инвестиции и конкурентоспособна европейска промишленост
 • Член - Интергрупа по изменение на климата, биологично разнообразие и устойчиво развитие
 • Член - Интергрупа по биологично разнообразие, лов и селски райони
 • Член - Бъдещето на науката и технологиите
 • Член - Det Konservative Folkeparti
 • Член - Африка – ЕС
 • Член - ОДАКТБ – ЕС
 • Член - Промишленост, изследвания и енергетика
 • Член - Oколна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • Член - Европейски парламент
 • Заместник - Съюз за Средиземноморието
 • Заместник - Магреб
 • Заместник - Обществено здраве
 • Заместник - Права на жените и равенство между половете

My Positions in the Group :

 • Член - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Член - Бюро на Групата на ЕНП
 • Член - Ръководители на националнате делегации на Групата на ЕНП

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website

My views and opinions