OPINIE WYRAŻONE NA TEJ STRONIE SĄ OPINIAMI DELEGACJI I NIE ZAWSZE ODZWIERCIEDLAJĄ OPINIE CAŁEJ GRUPY

Równy dostęp do leczenia raka dla wszystkich

Lady with cancer huging her child

Rak zabija około 9 milionów ludzi rocznie na świecie. W samej UE co roku na raka umiera 1,3 miliona ludzi i diagnozuje się 3,5 miliona nowych przypadków. Dziś europosłowie przyjęli dokument kończącym pracę Specjalnej Komisji PE ds. walki z rakiem, powołanej z inicjatywy PO - PSL i tym samym przyjęli szereg rekomendacji dotyczących zarówno wzmocnienia prewencji, jak i lepszej organizacji leczenia nowotworów, szybkiej diagnozy, zapewnienia dostępu do leków i najnowszych technologii, a także wsparcia pacjentów i ich rodzin.

"To nie jest tylko raport o raku, to jest raport o życiu i śmierci. To jest raport o naszych rodzicach i dziadkach. To jest niestety raport o naszych dzieciach. To jest w końcu raport o nas samych. To jest też raport o odwadze, o pytanie czy mamy odwagę jako Europa zmienić tę sytuację. Pandemia COVID-19 pokazała, że razem możemy walczyć z chorobami szybciej, oraz skutecznie finansować badania nad nowoczesnymi lekami. Działając razem możemy zapewnić równy dostęp do leczenia raka dla wszystkich i dać ludziom nadzieję na to, że będą mogli zdrowo i bezpiecznie żyć”, powiedział przewodniczący Specjalnej Komisji do Spraw Walki z Rakiem, Bartosz Arłukowicz.

„Rak zabija w Polsce co roku ponad 100 tys. osób. Musimy zmierzyć się z gorzką prawdą, że większość obszarów onkologii jest na znacząco niższym poziomie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej niż na Zachodzie Europy. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Szanse na pokonanie raka nie mogą zależeć od szerokości geograficznej i to właśnie była naszą główną motywacją , aby dokonać wszelkich starań na forum europejskim i upomnieć się o pacjentów z tych krajów gdzie rak w dosłownym znaczeniu „boli bardziej. Przyjęte dziś rekomendacje to inwestycja w życie i zdrowie pacjentów w duchu europejskiej solidarności i pomocniczości”, powiedziała Ewa Kopacz, członkini komisji.

„Cieszę się, że w czasie półtora roku prac udało się skorzystać z wiedzy wielu ekspertów, w tym m.in. z Polski prof. Artura Kowalika ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologicznego rozwijającego dostępniejszą, bo czterokrotnie tańszą, terapię genową CART. Rak zależy od kodu genetycznego, ale nie może zależeć od kodu pocztowego. Dlatego kluczowe jest, by dzięki europejskiemu finansowaniu, niwelować różnice w dostępie do europejskiego standardu onkologii w UE, w tym między aglomeracjami, a miasteczkami i wsią” – podkreślił Adam Jarubas, członek komisji.

Zaangażowanie UE do walki z rakiem było kluczowym postulatem w wyborach do PE Europejskiej Partii Ludowej, do której należą PO i PSL. Powstanie Specjalnej Komisji do Spraw Walki z Rakiem to przełomowe wydarzeniem w historii Parlamentu Europejskiego, ponieważ po raz pierwszy zauważono, że brzemię zdrowotne, społeczne i gospodarcze, jakim są nowotwory, wymaga wspólnotowej odpowiedzi. W trakcie piętnastu miesięcy intensywnych prac, Specjalna Komisja wysłuchała zdania 118 ekspertów z całej Europy. Jej posłowie udali się z misją do Genewy, by spotkać się ze specjalistami Światowej Organizacji Zdrowia. Zorganizowano również konsultacje społeczne, w ramach których przedstawiciele około 350 organizacji pacjentów, lekarzy, onkologów odpowiedzieli na pytania dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na pacjentów onkologicznych. Wszystkie te działania zostały przeanalizowane i zamknięte w finalnym dokumencie, który rekomenduje działania na każdym etapie choroby, od prewencji, przez diagnostykę, leczenie, opiekę paliatywną, wsparcie psychologiczne pacjentów, a także wzmocnienie pozycji tych, którzy wygrali walkę z rakiem.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 177 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

Nasze założenia

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY