OPINIE WYRAŻONE NA TEJ STRONIE SĄ OPINIAMI DELEGACJI I NIE ZAWSZE ODZWIERCIEDLAJĄ OPINIE CAŁEJ GRUPY

Parlament Europejski przeciw kneblowaniu ust dziennikarzom i społecznikom

Freedom Of Speech [nid:44932]

Parlament Europejskie przyjął dziś przytłaczającą większością głosów (444 za, 48 przeciw i 75 wstrzymujących się) sprawozdanie połączonych Komisji Wolności Obywatelskich (LIBE) i Komisji Prawnej (JURI) w sprawie wzmocnienia demokracji oraz wolności i pluralizmu mediów w UE – niewłaściwego wykorzystywania postępowań cywilnych i karnych do uciszania dziennikarzy, organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego.

Poseł Magdalena Adamowicz, sprawozdawca Grupy EPL do dokumentu z ramienia Komisji Prawnej, bardzo mocno podkreśliła, że strategiczne powództwa zmierzające do tłumienia debaty publicznej - tzw. SLAPPs -  to palące zagrożenie dla demokracji, praw podstawowych i porządku prawnego. Stwierdziła, że używanie SLAPPs przez władzę jest cechą autorytaryzmu, a gdy dochodzi do prześladowań dziennikarzy i społeczników, można mówić o zapędach dyktatorskich.

„Autorytaryzm może łatwo zastąpić demokrację gdy pozwolimy by kłamstwo zastępowało prawdę” - powiedziała. „Jeżeli masz władzę i używasz jej do dławienia prawdy, to stajesz się autokratą. Jeżeli masz władzę i używasz jej do prześladowania ludzi bo mówią prawdę, to jesteś dyktatorem. Jeżeli masz władzę i nie gwarantujesz dostępu do prawdy i nie chronisz ludzi, którzy do prawdy próbują dotrzeć, to hodujesz autorytaryzm” - podkreśliła.

Magdalena Adamowicz zaznaczyła jednocześnie, że zastosowanie twardych środków legislacyjnych jest dziś konieczne, ponieważ „za długo byliśmy ślepi na proceder kneblowania dziennikarzy i społeczników”. Wezwała tym samym Komisję Europejską do bezzwłocznego przedłożenia dyrektywy określającej wspólne minimalne normy dla wszystkich państw członkowskich w zakresie SLAPPs i zapewniającej ich odrzucanie na jak najwcześniejszym etapie. Posłanka za palące uznała ustanowienie specjalnego funduszu wsparcia dla ofiar SLAPPs argumentując, że SLAPPs wyniszczają finansowo i psychicznie osoby nękane tymi pozwami strategicznymi. Kończąc podkreśliła, że dziś na szali jest nasza wolność, gdyż nie ma wolności bez prawdy.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 178 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

Nasze założenia

Sprawy prawne & wewnętrzne

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY