OPINIE WYRAŻONE NA TEJ STRONIE SĄ OPINIAMI DELEGACJI I NIE ZAWSZE ODZWIERCIEDLAJĄ OPINIE CAŁEJ GRUPY

Oświadczenie Prezydium Grupy EPL ws. wyborów prezydenckich w Polsce

Elections in Poland [nid:106829]

Prezydium Grupy EPL z niepokojem obserwuje dążenia większości rządowej w Polsce do przeprowadzenia głosowania w wyborach prezydenckich w samym środku pandemii COVID19.

Trudno zrozumieć dlaczego polski rząd jest skłonny do ryzykowania życia i zdrowia Polaków, pracowników poczty oraz osób liczących głosy.

Wzywamy rząd PiS do wdrożenia zapisów Konstytucji i ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, który faktycznie obowiązuje, a nie został potwierdzony stosownymi decyzjami formalno-prawnymi.  Pozwoli to na zagwarantowanie legalności wyborów oraz uratowania życia wielu Polek i Polaków.

Dążąc do wyborów 10 maja, koalicja rządząca narusza liczne postanowienia Konstytucji i kodeksu wyborczego. Wybory mają być organizowane przez wicepremiera i aktywnego polityka rządzącej większości, a nie przez apolityczny, niezależny organ jakim była Państwowa Komisja Wyborcza. Jest to niezgodne ze standardami europejskiej demokracji ani z dobrze ugruntowanymi zasadami Państwowej Komisji Wyborczej.

Zobowiązanie obywateli do umieszczania obok kart do głosowania ankiety z ich nazwiskami i numerami PESEL narusza zasadę tajności oddanego głosu. Zachowanie tej zasady nie jest wyłącznie przepisem wyborczym, ale normą europejskiej demokracji.

Wszystkie te wątpliwości podważają naszym zdaniem legalność i konstytucyjność tak organizowanych wyborów.

Dlatego, wzywamy polski rząd do przeprowadzenia głosowania w sposób przejrzysty i otwarty, gdy pandemia ustanie, i zgodnie z warunkami przewidzianymi w artykule 228 Konstytucji RP.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 187 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

Nasze założenia

Sprawy prawne & wewnętrzne

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY