Stracona szansa na wyraźną poprawę praw pasażerów w ruchu kolejowym

29.04.2021 10:29

Stracona szansa na wyraźną poprawę praw pasażerów w ruchu kolejowym

Important notice
Opinie wyrażone na tej stronie są opiniami Klubu i nie zawsze odzwierciedlają opinie całej Grupy
Girl standing at the station

Europosłowie zagłosują dziś nad zmianami dotyczącymi praw i obowiązków pasażerów podróżujących koleją. Przepisy mają na celu ustanowienie jednolitego standardu praw kolejowych w całej UE i dotyczą m.in. praw pasażerów w przypadku opóźnień i odwołań połączeń kolejowych, dostępu i pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz wymiany informacji między firmami kolejowymi.

„W Komisji Transportu udało nam się przegłosować ambitny i progresywny tekst, w którym prawa pasażera postawione były na pierwszym miejscu. Tylko w ten sposób można zachęcić przedsiębiorstwa kolejowe do wprowadzenia rozwiązań bardziej przyjaznych podróżnym, tak jak ma to miejsce w transporcie lotniczym. Niestety ambicji zabrakło w rozmowach trójstronnych i tekst, który otrzymaliśmy nie chroni pasażerów w wystarczający sposób, jeżeli wziąć pod uwagę poziom odszkodowań za opóźnienia czy zapisy dotyczące ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami”, powiedziała Elżbieta Łukacijewska, która pracowała nad dokumentem z ramienia delegacji PO-PSL w Komisji Transportu i Turystyki.

Nowe przepisy określają, że w wypadku wystąpienia opóźnienia przekraczającego 100 minut, operatorzy kolejowi będą zobowiązani do przekierowania pasażerów w jakikolwiek możliwy sposób i pomocy podróżnym w znalezieniu najlepszych alternatyw. Natomiast bez zmian pozostają progi rekompensat za opóźnienie - 25% ceny dla opóźnienia powyżej 1 godziny, 50% powyżej 2 godzin. Podobnie jest w przypadku praw osób niepełnosprawnych, które zyskały jedynie skrócenie czasu na powiadomienie przewoźników o potrzebie asysty z 48 godzin do 24 godzin.

„Bardzo żałuję, ze negocjatorzy Parlamentu, na czele z Bogusławem Liberadzkim, zamiast stanąć po stronie podróżujących, zgodzili się na niemal wszystko, czego żądały duże przedsiębiorstwa kolejowe. Wraz z koleżankami i kolegami m.in. Janiną Ochojską próbowaliśmy jeszcze poprawić tekst rozporządzenia składając poprawki m.in. w sprawie tego by na dużych stacjach udostępniać pomoc dla pasażerów z niepełnosprawnościami bez konieczności 24 godzinnego wyprzedzenia, a na małych z krótszym wyprzedzeniem - 12 godzinnym” - powiedziała Róża Thun, wiceprzewodnicząca Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, która była sprawozdawczynią cieniem opinii w tej sprawie.

„Udało się natomiast wprowadzić obowiązek zapewnienia miejsc na rowery - nowe i zmodernizowane pociągi będą musiały być wyposażone w co najmniej 4 miejsca na rowery, a w przypadku odmowy przyjęcia rowerów, pasażerowie będą mieć możliwość uzyskania zwrotu kosztów podróży. Chciałam co prawda by tych miejsc było co najmniej 8, ale jest to jakiś postęp w stosunku do tego co mamy obecnie” - dodała Róża Thun.

„Kolej nie istnieje bez pasażerów, dlatego przewoźnicy muszą traktować ich podmiotowo i respektować ich prawa. Nie uda się nikogo zachęcić do przesiadki z samochodów czy samolotów do tego zrównoważonego i przyjaznego środowisku środka transportu, o ile nie zadba się o sprawiedliwe odszkodowania, potrzeby pasażerów z niepełnosprawnościami czy o konieczność wprowadzenia biletu łączonego na dłuższych trasach. Postawiliśmy pierwszy krok i mam nadzieję, że kolejne będą jeszcze lepsze ”, podsumowała posłanka Elżbieta Łukacijewska.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 178 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat