committee

Pandemia COVID-19: wyciągnięte wnioski i zalecenia na przyszłość (mandat wygasł)

Komisja Specjalna ds. Pandemii COVID-19: wyciągnięte wnioski i zalecenia na przyszłość