committee

Covid-19 pandēmijā gūtā pieredze un ieteikumi nākotnei (mandāts beidzas)

Īpašā komiteja attiecībā uz Covid-19 pandēmijā gūto pieredzi un ieteikumiem nākotnei