Adam Jarubas Przewodniczącym stałej Podkomisji Zdrowia Publicznego (SANT)

28.11.2023 9:16

Adam Jarubas Przewodniczącym stałej Podkomisji Zdrowia Publicznego (SANT)

Ważna uwaga
Opinie wyrażone na tej stronie są opiniami Klubu i nie zawsze odzwierciedlają opinie całej Grupy
Doctors and nurses working together in hospital

Adam Jarubas został dziś jednomyślnie wybrany Przewodniczącym stałej Podkomisji Zdrowia Publicznego (SANT). 

„Zdrowie zależy od kodu DNA, ale nie powinno zależeć od kodu pocztowego! Jako przewodniczący SANT chciałbym nadać nowy impuls pracom podkomisji. Chcę, aby dzięki jej pracom, zaczęto zwalczać nierówności w dostępie do usług medycznych i ich jakości, w UE. Chciałbym aby parlament przyczynił się do zapewnienia Europie niezależności lekowej. Powinniśmy dążyć do wypracowania wspólnych, Europejskich, standardów zdrowotnych, rozwijać Europejską Unię Zdrowotną - są to naturalne obszary, którymi powinniśmy zając się w SANT, tym bardziej, iż kryzys jakim była pandemia COVID19 udowodnił, że wspólne, europejskie działania są skuteczniejsze od działań indywidualnych czy nakręcającego koszty konkurowania ze sobą wzajemnie państw UE ” - podkreślił Adam Jarubas.

Polityka zdrowotna, w tym włączenie UE w walkę z rakiem, były postulatami wyborczymi polskiej delegacji w Grupie EPL w wyborach 2019 i priorytetem od początku kadencji. To dzięki naciskom i staraniom polskich europosłów PO - PSL powstał europejski plan walki z rakiem, UE zaczęła rozważać poszerzenie kompetencji w obszarze zdrowia, a PE powołał Specjalną Komisję do Walki z Rakiem oraz Podkomisję ds. Zdrowia Publicznego.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 178 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat