Pascal Arimont’s voorstellen voor de oprichting van een "Europees itsme" aangenomen

27.10.2022 12:55

Pascal Arimont’s voorstellen voor de oprichting van een "Europees itsme" aangenomen

Belangrijke opmerking
Meningen die hier zijn geuit zijn de meningen van de nationale delegatie en weerspiegelen niet altijd de mening van de Groep als geheel 
Pascal Arimont
Vertaling
Select language:

De parlementaire commissie Juridische Zaken keurde vanochtend een reeks maatregelen goed die een Europese digitale identiteit moeten creëren (20 stemmen voor, 2 tegen, 2 onthoudingen).  Europees Parlementslid Pascal Arimont (CSP-EVP), hoofdonderhandelaar in de commissie, lanceerde deze voorstellen en sprak zich na de stemming positief uit: “we willen dat elke Europese burger zich in de toekomst kan identificeren met een Europese digitale identiteit. Vandaag is dit in België al het geval met itsme. Deze tool moet het leven over de landsgrenzen vergemakkelijken.” De invoering van een digitale portefeuille laat naast identificatie ook veilige inzage en uitwisseling van documenten (rijbewijs, diploma’s etc.) toe.

“Hoe kan ik online bewijzen dat ik het ben die toegang wil tot mijn bankzaken, tot documenten bij de overheid of andere activiteiten? In België gebruiken wij hier itsme voor. Maar voor Europese grensoverschrijdende toepassingen bestaat hier nog geen systeem voor. Deze nieuwe tool wil hierin verandering brengen en administratieve procedures vereenvoudigen (openen van een bankrekening, indienen van belastingaangiften, huren van een auto)”, vervolgt Arimont.

“Het is belangrijk dat de EU hiervoor een wettelijk kader creëert. Als we tegenwoordig bepaalde websites bezoeken, worden we gevraagd in te loggen met ons Facebook- of Google-account. Maar Facebook en Google hebben het recht niet zomaar om onze identiteit online te gebruiken. Digitale reuzen mogen niet bepalen hoe wij ons online identificeren. Daarom is het goed om een neutraal identificatiesysteem op te zetten, waarvan iedereen zeker is dat zijn of haar gegevens niet worden misbruikt. Met dit rechtskader creëren we dus duidelijke regels waar zowel digitale reuzen als kleinere bedrijven aan moeten voldoen”, aldus Arimont.

Als onderhandelaar voor de Commissie juridische zaken zet Pascal Arimont zich ervoor in dat alle burgers toegang krijgen tot digitale diensten. Mensen die hier echter geen toegang tot hebben, moeten niet-digitale diensten aangeboden krijgen. Concreet gaat het erom de digitale kloof te bestrijden en discriminatie en ongelijkheid te voorkomen. De regels zijn ook duidelijk wat betreft gegevensbescherming. De gebruiker van digitale diensten en portfolio's moet dus zelf kunnen bepalen welke gegevens hij wil delen en uitwisselen.

Na de formele goedkeuring van de tekst in de plenaire vergadering van het Europees Parlement zal Pascal Arimont deel uitmaken van het onderhandelingsteam dat het standpunt van het Parlement in de onderhandelingen met de EU-lidstaten zal verdedigen.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 177 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud