Fit for 55: niemand mag achterblijven

08.06.2022 11:40

Fit for 55: niemand mag achterblijven

Belangrijke opmerking
Meningen die hier zijn geuit zijn de meningen van de nationale delegatie en weerspiegelen niet altijd de mening van de Groep als geheel 
European Parliament
Vertaling
Select language:

De Belgische EVP-delegatie wil dat de Green Deal een succesverhaal wordt. Dit zal enkel lukken als Europa’s inspanningen om de koolstofuitstoot te verminderen hand in hand gaan met een versterking van het concurrentievermogen van de EU.

Pascal Arimont, onderhandelaar in de industrie-commissie: “De stemming over het Fit for 55-pakket betekent een historische stap voor de Europese Unie. Wij willen tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld worden. Om dit te bereiken, hebben we ambitieuze tussentijdse doelstellingen voor 2030 nodig, die dit pakket moet garanderen. In dit verband blijft het belangrijk dat we decarbonisatie niet ombuigen tot de-industrialisatie. Als pionier op het gebied van milieubescherming moet de EU de kansen voor innovatie op industrieel gebied aangrijpen. Klimaatbescherming moet ook voor iedereen betaalbaar blijven. Het Sociaal Fonds voor het klimaat kan hiertoe bijdragen, maar we moeten onze inspanningen voortzetten. Want klimaatbescherming werkt alleen als ze voor iedereen betaalbaar is.”

Delegatieleider Benoit Lutgen vervolgt: “De Fit for 55-stemming is een enorme stap op weg naar de verwezenlijking van onze klimaatambities. Maar we moeten ook solidair zijn met iedereen die een inspanning levert: onze landbouwers en boseigenaren zullen een sleutelrol spelen bij de opname van koolstof. We moeten ze meer helpen. Daarenboven zullen de lidstaten, gesteund door het nieuwe Sociaal Klimaatfonds, waarover woensdag is gestemd, maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare huishoudens en burgers niet opdraaien voor de kosten van deze omslag. Niemand mag achterblijven. Dit moet de kernboodschap zijn!”

“De golf aan wetgeving die op Europa afkomt met het Fit for 55-pakket is van historisch belang, de komende jaren is het immers alle hens aan dek om het klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Ik steun de inspanningen die we moeten leveren om van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken. We moeten echter waakzaam zijn voor de opeenstapelende effecten van alle wetgeving die op korte tijd wordt losgelaten; in het bijzonder denk ik aan de landbouwers, de KMO's, en bij uitbreiding alle Vlaamse huishoudens.  De Green Deal mag niet alleen groen zijn, maar moet ook een deal zijn die in de praktijk werkt en voor iedereen haalbaar is”, weet Tom Vandenkendelaere.

Cindy Franssen besluit: “Omdat er nog veel winst te boeken is met de renovatie en isolatie van oude en niet aangepaste woningen moeten we ervoor zorgen dat mensen met geen of nauwelijks financiële draagkracht ondersteund worden.  Ons klimaatbeleid mag geen nieuwe kloof tussen bemiddeld en onbemiddeld slaan. Daarom richten we ook een sociaal klimaatfonds op. In Vlaanderen heeft ongeveer 15% van de gezinnen het nu al moeilijk om hun woning van voldoende energie te voorzien. De exuberante stijging van de energieprijzen, een evolutie die de oorlog in Oekraïne alleen maar versterkte, en de stijging van de consumptieprijzen post-corona treffen de lage en lage-middeninkomens het sterkst. Net als de vele alleenstaanden en eenoudergezinnen met kinderen zitten zij meer en meer op hun tandvlees. Dit terwijl de energietransitie er moet komen voor iedereen, niet enkel voor zij die het zich kunnen permitteren.”

 

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 176 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud