Pascal Arimont: “Energiestrategie van de EU moet gezinnen ontlasten en energieomslag versnellen”

10.11.2022 11:47

Pascal Arimont: “Energiestrategie van de EU moet gezinnen ontlasten en energieomslag versnellen”

Belangrijke opmerking
Meningen die hier zijn geuit zijn de meningen van de nationale delegatie en weerspiegelen niet altijd de mening van de Groep als geheel 
Pascal Arimont
Vertaling
Select language:

Vandaag keurde het Europees Parlement de energiestrategie (REPowerEU) goed met 471 stemmn voor, 90 tegen en 53 onthoudingen. De strategie bevat voorstellen van Belgisch Europarlementslid Pascal Arimont (CSP-EVP), die in de parlementaire commissie Regionale Ontwikkeling over de financiering van het project onderhandelde: “Met REPowerEU willen we als EU op korte termijn minder afhankelijk worden van Russische fossiele brandstoffen. Ook moeten de energiekosten voor gezinnen en bedrijven omlaag en moet de energietransitie versneld worden.”

“Daartoe zullen wij in totaal 300 miljard euro investeren in de transformatie van de Europese energievoorziening. De afgelopen weken hebben wij intensief gesleuteld aan teksten om deze financiering mogelijk te maken. Elk extra percentage hernieuwbare energie vermindert onze afhankelijkheid van Russisch gas of geïmporteerd gas uit andere landen. Ook de gasprijs - en dus de elektriciteitsrekening - die voor veel mensen is gestegen, zal op die manier geleidelijk terug dalen. Dat is belangrijk voor zowel onze energiezekerheid, voor een verlaging van de energieprijs, als voor de omslag naar een duurzame energiesector”, verklaar Pascal na de stemming.

“27 miljard uit Europese structuurfondsen die we willen investeren in hernieuwbare energie, elektriciteitsnetwerken, energie-efficiëntie of isolatie van gebouwen. Belangrijk om te vermelden is dat het hier niet om nieuw geld gaat, maar bestaand geld uit de huidige financieringsperiode van deze fondsen. Deze middelen worden herverdeeld zodat lidstaten en regio’s sneller en gerichter kunnen investeren in de energieomslag”, aldus Pascal.

“Een ander belangrijk voorstel was om tot 40 miljard euro aan ongebruikte middelen uit de vorige financieringsperiode 2014-2020 ter beschikking te stellen van de lidstaten en hun regio's, om kmo’s en de gezinnen op korte termijn ruimte te bieden”, voegt Arimont toe, die ook betrokken zal zijn bij de toekomstige onderhandelingen met de lidstaten (Raad). De strategie kan worden uitgevoerd zodra het Europees Parlement en de lidstaten een akkoord hebben bereikt.

 

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 176 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud