Verkiezing tot eerste vicevoorzitter van de Commissie Regionale Ontwikkeling Pascal Arimont: "De belangen van België verdedigen met betrekking tot Europese subsidies"

30.11.2023 12:47

Verkiezing tot eerste vicevoorzitter van de Commissie Regionale Ontwikkeling Pascal Arimont: "De belangen van België verdedigen met betrekking tot Europese subsidies"

Belangrijke opmerking
Meningen die hier zijn geuit zijn de meningen van de nationale delegatie en weerspiegelen niet altijd de mening van de Groep als geheel 
Pascal Arimont
Vertaling
Select language:

Brussel, 30.11.2023. Vandaag werd Belgisch Europaparlementslid Pascal Arimont (CSP-EVP), afkomstig uit de Duitstalige Gemeenschap, benoemd tot eerste vicevoorzitter van de Commissie Regionale Ontwikkeling (REGI) van het Europees Parlement:

"Het is een grote eer voor mij om deze functie te vervullen. De Commissie Regionale Ontwikkeling bepaalt de criteria op basis waarvan de fondsen van de belangrijkste financieringsprogramma's van de EU worden toegewezen aan Europese regio's. Met een budget van 392 miljard voor de financieringsperiode 2021-2027, beheert de commissie het grootste beleidsterrein van de EU-begroting. Het is daarom niet overbodig voor België om deel te nemen aan de discussies om ervoor te zorgen dat deze programma's na 2027 nog steeds zullen bestaan. De onderhandelingen over de toekomst van deze programma's zijn al begonnen. Mijn nieuwe positie als vicevoorzitter stelt me in staat om invloed te blijven uitoefenen op dit gebied," verklaarde Pascal Arimont na zijn benoeming.

De REGI-commissie is verantwoordelijk voor de economische, sociale en territoriale samenhang van de Unie en de bijbehorende beleidsmaatregelen en fondsen. Het is het belangrijkste investeringsbeleid van de EU met meerdere fondsen: EFRO, Cohesiefonds, ESF+, TFJ, RescEU, REACT-EU, Brexit Adjustment Reserve. In totaal zal België bijna 3 miljard aan fondsen ontvangen voor het Cohesiebeleid voor de periode 2021-2027.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 178 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud