Regels voor boeren nu versoepelen

15.03.2024 18:42

Regels voor boeren nu versoepelen

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
122468

De PPE-Fractie verwelkomt de versoepeling van de regels van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU. Het is de EPP die al lange tijd vraagt om meer vereenvoudiging en meer flexibiliteit voor boeren. Het pakket van vandaag is een stap in die richting.

"De maatregelen moeten nu zonder enige aarzeling van kracht worden. Elk uitstel zou betekenen dat boeren maanden zouden moeten wachten om te weten wat de nieuwe regels zijn en niet in staat zouden zijn om hun productie te plannen," zegt Herbert Dorfmann, EPP fractiewoordvoerder voor landbouw.

"We luisteren naar onze boeren en we begrijpen dat we in de huidige mondiale omstandigheden onze boeren meer en niet minder moeten laten produceren om onze voedselzekerheid en betaalbaarheid te garanderen," benadrukt hij.

"De EVP heeft zich consequent verzet tegen het extreem strenge conditionaliteitsregime dat in het GLB 2023-27 werd geïntroduceerd. De zorgen die we hadden over de impact ervan op de voedselzekerheid en het vermogen van boeren om een fatsoenlijk inkomen te verdienen, waren vollediggerechtvaardigd.Ditwas vooral het geval in de context van de pandemie en vervolgens de oorlog in Oekraïne," herinnert Dorfmann zich.

"De noodzaak om de positie van boeren in de voedselvoorzieningsketen te verbeteren is al lang een belangrijke prioriteit voor de EVP. In haar aankondigingen van vandaag erkent de Commissie dit duidelijk," benadrukt Dorfmann.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 178 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud