Ελάφρυνση των κανόνων για τους αγρότες τώρα

15.03.2024 18:42

Ελάφρυνση των κανόνων για τους αγρότες τώρα

Σημαντική σημείωση
Αυτό το έγγραφο έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Εμφάνιση αρχικής έκδοσης
122468

Η Ομάδα του ΕΛΚ χαιρετίζει τη χαλάρωση των κανόνων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ. Το ΕΛΚ ήταν αυτό που ζητούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα περισσότερη απλούστευση και μεγαλύτερη ευελιξία για τους γεωργούς. Η σημερινή δέσμη μέτρων είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

"Τα μέτρα πρέπει να τεθούν τώρα σε ισχύ χωρίς κανένα δισταγμό. Κάθε καθυστέρηση θα σήμαινε ότι οι αγρότες θα έπρεπε να περιμένουν μήνες για να μάθουν ποιοι θα είναι οι νέοι κανόνες και δεν θα ήταν σε θέση να προγραμματίσουν την παραγωγή τους", λέει ο Herbert Dorfmann , ευρωβουλευτής, εκπρόσωπος της Ομάδας του ΕΛΚ για τη γεωργία.

"Ακούμε τους αγρότες μας και καταλαβαίνουμε ότι με τις τρέχουσες παγκόσμιες συνθήκες, χρειαζόμαστε τους αγρότες μας να παράγουν περισσότερο και όχι λιγότερο για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την οικονομική προσιτότητα των τροφίμων μας", υπογραμμίζει.

"Το ΕΛΚ τάχθηκε σταθερά κατά του εξαιρετικά αυστηρού καθεστώτος αιρεσιμότητας που εισήχθη στην ΚΓΠ 2023-27. Οι ανησυχίες που είχαμε για τον αντίκτυπό του στην επισιτιστική ασφάλεια και την ικανότητα των γεωργών να κερδίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα ήταν απολύτωςδικαιολογημένες.Αυτόίσχυε ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πανδημίας και στη συνέχεια του πολέμου στην Ουκρανία", υπενθυμίζει ο Dorfmann.

"Η ανάγκη βελτίωσης της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων αποτελεί εδώ και καιρό σημαντική προτεραιότητα για το ΕΛΚ. Στις σημερινές της ανακοινώσεις, η Επιτροπή το αναγνωρίζει σαφώς", υπογραμμίζει ο Dorfmann.

Σημείωση για τους συντάκτες

Με 178 μέλη από όλες τις χώρες-μέλη, η Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Άλλα συναφή περιεχόμενα