Leevendage nüüd põllumajandustootjate jaoks kehtivaid eeskirju

15.03.2024 18:42

Leevendage nüüd põllumajandustootjate jaoks kehtivaid eeskirju

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
122468

ERP fraktsioon tervitab ELi ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) eeskirjadeleevendamist. EPP on juba pikka aega nõudnud põllumajandustootjate jaoks suuremat lihtsustamist ja paindlikkust. Tänane pakett on samm selles suunas.

"Meetmed tuleb nüüd ilma kõhkluseta jõustada. Kõik viivitused tähendaksid, et põllumajandustootjad peaksid kuude kaupa ootama, et teada saada, millised on uued eeskirjad, ja ei saaks oma tootmist planeerida," ütles Euroopa Parlamendi liige Herbert Dorfmann , EPP fraktsiooni põllumajanduse eestkõneleja.

"Me kuulame oma põllumajandustootjaid ja mõistame, et praeguses ülemaailmses olukorras on meil vaja, et meie põllumajandustootjad toodaksid rohkem, mitte vähem, et tagada meie toiduga kindlustatus ja taskukohasus," rõhutab ta.

"EPP oli järjekindlalt vastu ÜPP 2023-27 raames kehtestatud äärmiselt rangele tingimuslikkusele. Meie mure selle mõju pärast toiduga kindlustatusele ja põllumajandustootjate võimalusele teenida korralikku sissetulekut oli täiestiõigustatud.Seekehtis eriti pandeemia ja seejärel Ukraina sõja kontekstis," meenutab Dorfmann.

"Vajadus parandada põllumajandustootjate positsiooni toiduainete tarneahelas on pikka aega olnud EPP jaoks üks peamisi prioriteete. Oma tänastes teadaannetes tunnistab komisjon seda selgelt," rõhutab Dorfmann.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 178 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave