Publicaties: JURIDISCHE EN BINNENLANDSE ZAKEN

Read or download our latest publications to learn about our Group, our position on European Parliament legislative and policy issues and more.

Child Rights
publicaties 15.03.2021 - 10:00
publications 15.03.2021 - 10:00
JURIDISCHE EN BINNENLANDSE ZAKEN

Standpuntnota van de EVP-Fractie over de rechten van het kind

I. Inleiding “(...) handhaaft de Unie haar waarden en belangen en zet zich ervoor in, ...

publicaties 28.04.2015 - 15:45
publications 28.04.2015 - 15:45
BUITENLANDSE ZAKEN JURIDISCHE EN BINNENLANDSE ZAKEN

Terrorismebestrijdingspact van de EVP-Fractie

Voorkomen van radicalisering en versterken van het de-radicaliseringsproces In onze strategie leggen we...