Dostupna energija i borba protiv klimatskih promjena

19.10.2018

Dostupna energija i borba protiv klimatskih promjena

Smanjenje emisija stakleničkih plinova i plastike za jednokratnu upotrebu

Europa ima vodeću ulogu u borbi protiv klimatskih promjena i predvodi napore usmjerene k uspostavljanju gospodarstva s niskom razinom ugljika kako bi se ostvario ambiciozan cilj Pariškog sporazuma o ograničavanju globalnog povećanja temperature na manje od 2 °C iznad predindustrijskih razina.

U tu svrhu EU treba razviti dugoročnu strategiju smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2020. godine i pronaći odgovarajuću kombinaciju politika koja bi zadovoljila ambicije i konkurentnost naših poduzeća. Naši klimatski ciljevi usredotočeni su na smanjenje industrijskih emisija putem sustava ETS (sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova) koji poduzećima omogućuje učinkovito smanjenje emisija.  Zrakoplovi, novi automobili i kombiji također će u skoroj budućnosti biti izloženi strožim ograničenjima emisija.

Također se trebamo uhvatiti u koštac s plastičnim otpadom koji preplavljuje naša mora i plaže. Ako to ne učinimo sada, možda uskoro nećemo imati ništa za spasiti. Zamjena svih jednokratnih plastičnih materijala inovativnim alternativama i višekratnim proizvodima ne bi bila dobra samo za planet, već predstavlja i odličnu gospodarsku priliku. Predvodeći ovu revoluciju, Europa može stvoriti nova radna mjesta.

Opskrba održivom energijom

Energija je jedan od ključnih elemenata europskog gospodarstva. Naš je cilj osigurati postojanu i održivu opskrbu po prihvatljivoj cijeni za naša poduzeća i kućanstva. Svijet se suočava s ozbiljnim izazovima u vezi s emisijama stakleničkih plinova i globalnim zatopljenjem, što je većim dijelom uzrokovano masovnom uporabom fosilnih goriva.

EU se istodobno suočava s ozbiljnim izazovima ovisnosti o uvozu energije i sigurnosti opskrbe, kao i visokim troškovima energije koji štete konkurentnosti naših industrija u globalnom gospodarstvu. Vjerujemo da je Energetska unija pravo rješenje temeljeno na dva stupa: diversifikaciji izvora energije (povećanje proizvodnje obnovljivih izvora energije) i integraciji energetskog tržišta EU-a radi slobodnog protoka energije preko granica. Moramo poboljšati energetsku učinkovitost, smanjiti emisije stakleničkih plinova i promicati ulaganja u čistu tehnologiju.