Tri glavne institucije Europske unije predvode članovi obitelji EPP-a: Antonio Tajani je predsjednik Europskoga parlamenta, Jean-Claude Juncker je predsjednik Europske Komisije a Donald Tusk je predsjednik Europskoga vijeća.

S Komisijom

Europski parlament (EP) ima pravo odobriti ili raspustiti Europsku komisiju u cijelosti. Prije nego što ih se može imenovati, kandidati za povjerenike moraju se pojaviti na javnom saslušanju u EP-u gdje zastupnici koji su članovi relevantnih odbora preispituju njihovo stručno znanje o njihovim mogućim portfeljima. 

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu također odobravaju predsjednika Komisije kojeg imenuju nacionalni čelnici i koji vodi izvršnu vlast EU-a. Europsko vijeće, vodeći računa o rezultatima izbora za Parlament i odlučujući kvalificiranom većinom, predlaže kandidata za predsjednika Komisije kojega Parlament treba potvrditi većinom glasova.

EP također osigurava demokratski nadzor nad Komisijom koja mu redovito dostavlja izvješća, uključujući godišnje izvješće o aktivnostima EU-a i o izvršenju proračuna EU-a.

K tomu, naši zastupnici i članovi drugih klubova zastupnika redovno traže od Komisije da iznese zakonodavne prijedloge.

The European Commission's Berlaymont building in Brussels

S Vijećem

Europski parlament je suzakonodavac, u golemoj većini područja, ravnopravno s Vijećem Europske unije. Parlamentarci se redovito sastaju s predstavnicima Vijeća za pregovaračkim stolom tijekom trijaloga s Komisijom. Svaka institucija predlaže pregovarača i određuje vlastiti mandat.

Kao najveći klub zastupnika u EP-u, vjerojatnije je da ćemo mi voditi pregovore i u najjačem smo položaju da utječemo na mandat EP-a tijekom svih trijaloških pregovora.

Journalists talking to Member State government representatives outside the Council building
Logos showing the relationship between the European Council, Parliament and Commission

S Europskim vijećem

Europsko određuje opći smjer politike i prioritete Europske unije. U njemu se okupljaju šefovi država ili vlada, predsjednik Europske komisije i visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Obično se sastaju svaka tri mjeseca i općenito odlučuju o pitanjima konsenzusom.

Zastupnici na plenarnim sjednicama Europskog parlamenta također često raspravljaju o temama o kojima se raspravljalo na sastancima Europskog vijeća. Na njima je naš klub zastupnika zbog svoje veličine u jačem položaju od bilo kojeg drugog kluba zastupnika u EP-u kad je riječ o određivanju političkih prioriteta i jamčenju toga da su zakonodavni prioriteti EP-a usklađeni s našima. Europski parlament redovno poziva šefove država i vlada iz Europskog vijeća na glavne rasprave sa zastupnicima tijekom plenarnih sjednica.

 

Heads of State meeting in the European Council
The Council's Europa building in Brussels, which won the Green Good Design Award

Sa Sudom Europske unije

Sud Europske unije odgovoran je za tumačenje prava EU-a i osigurava da se ono dosljedno primjenjuje u svim državama članicama. Europski parlament može biti i tužitelj i optuženik u slučajevima pred tim Sudom. Parlament može tužiti čak i Komisiju ili Vijeće ako smatra da su postupili na način koji je protivan duhu prava EU-a.

Parlament zajedno s Vijećem može od Suda tražiti da osnuje specijalizirane sudove.

The foyer of the European Court of Justice

S Revizorskim sudom

Revizorski sud priprema godišnju ocjenu proračuna EU-a za proteklu godinu i predstavlja je Europskom parlamentu i Vijeću.

Odbor za proračunski nadzor EP-a ima posljednju riječ u pogledu razrješenja proračuna: Parlament ocjenjuje način na koji se trošio novac EU-a i može donijeti posebne zahtjeve za buduće korektivne mjere. Komisija i druge institucije moraju reagirati na svaku kritiku Europskog parlamenta.

U sastavu Revizorskog suda nalazi se po jedan član iz svake države članice EU-a, a prije njihova imenovanja nužno je savjetovanje s EP-om. Kao najveći klub u EP-u, Klub zastupnika EPP-a ima veći utjecaj na ta imenovanja nego bilo koji drugi klub zastupnika u Parlamentu.

Flags flying outside the European Court of Auditors
The logo of the European Court of Auditors