Vanjski poslovi

Pogled izvan granica Europe

Naša Radna skupina za vanjske poslove usmjerava vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije. Ona priprema izvješća o tome kako se troše europska sredstva i podupire Europski parlament u odlukama o međunarodnim sporazumima. Imala je vodeću ulogu kada je riječ o naporima EU-a u osiguravanju vanjskih granica EU-a te je poticala i aktivno radila na stvaranju Europske obrambene unije i liberalizaciji viznog režima. Osim toga, zapadni Balkan jedan je od naših prioriteta. Želimo mu pomoći u pridruživanju EU-u poticanjem reformi kako bi se zajamčila vladavina prava, borba protiv korupcije i osigurao neovisan pravosudni sustav.

Predsjednik

Odbori u radnoj skupini

Ljudska prava

Stavljanje ljudskih prava u središte politike U svojim vanjskim odnosima Europska unija obvezuje se na podupiranje demokracije i ljudskih prava u...

Međunarodna trgovina

Savjesna trgovinska politika Prema Ugovoru iz Lisabona Europski parlament (EP) ima odlučujuću ulogu u utvrđivanju trgovinske politike EU-a, pri če...

Razvoj

Utjecaj na razvojnu pomoć EU-a U praktičnom pogledu, odbor je nadležan za odlučivanje o proračunskoj potrošnji pomoći EU-a i praćenje Europske komisije, Europs...

Sigurnost i obrana

Očuvanje stabilnosti u susjedstvu EU-a U praktičnom pogledu, odbor pomaže Odboru za vanjske poslove u pitanjima zajedničke vanjske i sigurnosne pol...

Vanjski poslovi

Jačanje odnosa s trećim zemljama Odbor pomno razmatra pitanja ljudskih prava u trećim zemljama, usmjerava agencije i institucije u upotrebi europskih sr...

Povezana stajališta

Vanjski poslovi

Related Position Papers

publikacije 10.03.2021

Odnosi EU-a i Kine – put prema pravednom i recipročnom partnerstvu

„Da bi se držao principa, prvo za to smogni hrabrosti.” Kineska posl...

publikacije 02.10.2015

Vanjska dimenzija energetske sigurnosti

CILJEVI Cilj nam je pobrinuti se za veću sigurnost vanjske opskrbe Europske unije energijom. Europska unija uvozi 53 ...

publikacije 28.04.2015

PROTUTERORISTIČKI PAKT KLUBA ZASTUPNIKA EPP-A

Sprečavanje radikalizacije i jačanje procesa deradikalizacije Pitanje kako deradikalizirati i integrirati o...

Kontakt

  • Juan SALAFRANCA
  • Zamjenik glavnog tajnika i direktor/Zamjenica glavnog tajnika i direktorica, vanjska politika – odbori, savjetnik/savjetnica za izaslanstva za Srednju Ameriku, Andsku zajednicu, Mercosur, Meksiko i Čile te EuroLat
  • +32 2 2846355