Väljaanded

Read or download our latest publications to learn about our Group, our position on European Parliament legislative and policy issues and more.

valjaanded 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

Seisukoht meediavabaduse ja meedia pluralismi kohta digiajastul

Kaasatud ja informeeritud kodanikkonna olemasolu ning sõna- ja teabevabaduse...

valjaanded 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

ERP fraktsiooni seisukoht Aafrika kohta

Vastastikku kasuliku partnerluse juhtum Aafrika on ja jääb ELi peamiseks partneriks. Naaberkontinentidena seovad meid ü...

valjaanded 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

Kirjalik seisukoht Vahemere piirkonna kohta

Stabiilsus Vahemere piirkonnas tähendab ka stabiilsust Euroopa jaoks. Üldine välis- ja...

valjaanded 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

Ühtekuuluvuspoliitika tulevik

SISSEJUHATUS Miks vajame ühtekuuluvuspoliitikat praegu ja tulevikus? ERP fraktsioon toetab ühtekuuluvuspoliitikat, mis...

valjaanded 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
MAJANDUS JA KESKKOND

KOSMOSEPOLIITIKA MAJANDUSKASVU, MAJANDUSLIKU ÜLEMINEKU JA JULGEOLEKU TAGAMISEKS EUROOPAS

Meie visioon ERP fraktsioon püüab s...

valjaanded 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

Muudame Euroopa 21. sajandile vastavaks

1. Miks on meil Euroopat vaja? Me soovime kindlustada oma euroopalikku elulaadi. Eurooplased kardavad kaotada...

valjaanded 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

ERP fraktsiooni seisukoht - Seisukoht Venemaa suhtes

Venemaa on oluline naaberriik. Oleme seisukohal, et realistlik ja vastutustundlik ELi ja Venemaa...

valjaanded 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

ERP fraktsiooni edulood 2009-2014

Käesolevas trükises on esile toodud ERP fraktsiooni peamised saavutused Euroopa Parlamendi 2009-2014 ametiajal

valjaanded 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

ERP fraktsiooni seisukoht - Liidu ja selle kodanike julgeolek

Liberaalse demokraatia rajatud reeglitepõhine rahvusvaheline kord seisab...

valjaanded 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

ERP fraktsiooni prioriteedid 2014-2019

Käesolevas trükises on välja toodud ERP fraktsiooni kõige olulisemad prioriteedid Euroopa Parlamendi...

valjaanded 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

Meie euro: stabiilne, stimuleeriv ja edukas

Euroopa kodanikud ootavad ja nõuavad õigustatult, et eurost oleks neile kasu. Ühisraha euro...

Laadi veel +