Väljaanded

Read or download our latest publications to learn about our Group, our position on European Parliament legislative and policy issues and more.

valjaanded 07.10.2022 - 15:17
publications 07.10.2022 - 15:17
MAJANDUS JA KESKKOND

KOSMOSEPOLIITIKA MAJANDUSKASVU, MAJANDUSLIKU ÜLEMINEKU JA JULGEOLEKU TAGAMISEKS EUROOPAS

Meie visioon ERP fraktsioon püüab s...

valjaanded 10.02.2022 - 11:30
publications 10.02.2022 - 11:30

ERP fraktsiooni seisukoht Aafrika kohta

Vastastikku kasuliku partnerluse juhtum Aafrika on ja jääb ELi peamiseks partneriks. Naaberkontinentidena seovad meid ü...

valjaanded 07.07.2021 - 10:15
publications 07.07.2021 - 10:15
MAJANDUS JA KESKKOND

EPP fraktsiooni seisukoht: Euroopa hooldusstrateegia

Kogu Euroopas on hooldamine ja hoolduse saamine püsivalt aktuaalne ning paljudele eurooplastele ...

valjaanded 20.05.2021 - 11:00
publications 20.05.2021 - 11:00
MAJANDUS JA KESKKOND

ERP fraktsiooni seisukoht sotsiaalpoliitika kohta

Meie töötamise viisid ei saa enam kunagi olema endised. Tehnoloogiline revolutsioon, mille me t...

Child Rights
valjaanded 15.03.2021 - 10:00
publications 15.03.2021 - 10:00
ÕIGUS- JA SISEASJAD

ERP Fraktsiooni Seisukoht lapse õiguste kohta

I. Sissejuhatus „[Liit] kaitseb ja edendab oma väärtusi ja huve ning aitab kaasa oma kodanike kaitsele. Ta toe...

valjaanded 10.03.2021 - 10:15
publications 10.03.2021 - 10:15
VÄLISSUHTED

ELi ja Hiina suhted teel õiglase ja vastastikuse partnerluse suunas

Enne julgus, siis põhimõtted! (Hiina vanasõna) Hiina keisrid väitsid, et nei...

valjaanded 09.03.2021 - 13:15
publications 09.03.2021 - 13:15

Kristliku demokraatia tulevik

Elame üleilmsete kriiside ajastul. Pikaajaline majanduskriis sunnib paljusid üleilmastumist kahtluse alla seadma. Ökoloogiline kriis äh...

valjaanded 19.02.2019 - 15:45
publications 19.02.2019 - 15:45

ERP fraktsiooni seisukoht rahvusvahelise kaubanduse kohta

EL on vaba ja õiglase maailmakaubanduse vallas juhtpositsioonil. Seda näitavad...

valjaanded 16.10.2018 - 20:15
publications 16.10.2018 - 20:15

Meie jaoks on inimeste ohutus esmatähtis

Eurooplased peavad end turvaliselt tundma Elame muutuvas maailmas. Pikaaegsed liitlased eemalduvad Euroopast ning...

valjaanded 24.04.2018 - 10:15
valjaanded 18.04.2018 - 14:30
publications 18.04.2018 - 14:30

Teeme Euroopa innovatiivseks! Seame inimese innovatsiooni keskmesse

Euroopa vajab äratussignaali Kui 1980. ja 1990. aastatel muutsid...

Laadi veel +