EU lopettaa naisiin kohdistuvan väkivallan

15.02.2024

EU lopettaa naisiin kohdistuvan väkivallan

Nuori nainen istuu tyhjässä käytävässä peittäen silmänsä miehen varjossa

Avaimet toisessa kädessä, puhelin toisessa, live-sijainti jaettu ystävien kanssa ja viesti "tekstaa minulle, kun olet tullut kotiin." Nämä varotoimet ovat valitettavan tuttuja useimmille naisille. Ne ovat perustoimia, jotka monet naiset ja tytöt kokevat välttämättömiksi, jos aikovat kävellä yksin yöllä ja joskus jopa päivälläkin. Kodin pitäisi olla turvallinen tila, mutta surullista kyllä, se ei ole sitä niille monille naisille, jotka joutuvat juuri niiden ihmisten uhreiksi, joiden pitäisi huolehtia heistä. 

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevat luvut ovat hämmästyttäviä: joka toinen nainen on kokenut seksuaalista häirintää. Se vaikuttaa heidän sosiaaliseen elämäänsä: kuusi kymmenestä naisesta välttelee syrjäisiä paikkoja, ja joka neljäs välttää yksin jäämistä jonkun tutun kanssa. Nämä varotoimet eivät ole turhia: joka päivä keskimäärin kaksi naista tulee tapetuksi kumppanin tai perheenjäsenen toimesta. Lisäksi suurin osa kodin piirissä tapahtuvista fyysisistä tai seksuaalisista hyväksikäyttötapauksista jää pimentoon: vain kolmasosa tapauksista ilmoitetaan poliisille. Nämä järkyttävät tapaukset eivät satu jossain kaukaisessa maassa, vaan joka päivä Euroopan unionissa. 

Me EPP-ryhmässä uskomme, että on aika ryhtyä päättäväisiin toimiin. Haluamme poistaa naisiin kohdistuvan väkivallan. Johdimme neuvotteluja naisiin kohdistuvan väkivallan kriminalisoimiseksi kaikkialla Euroopassa. On aika pitää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa rikoksena EU:n perussopimuksissa. Sen sisällyttäminen tarkoittaa, että EU:n jäsenvaltiot ovat pakotettuja suojelemaan uhreja ja rankaisemaan naisiin kohdistuvan väkivallan, myös verkkoväkivallan, tekijöitä, ja soveltamaan samoja standardeja näiden rikosten estämiseksi kuin ne soveltavat muihin vakaviin EU:n rikoksiin. 

On aika pitää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa rikoksena EU:n perussopimuksissa. Sen sisällyttäminen tarkoittaa, että EU:n jäsenvaltiot ovat pakotettuja suojelemaan uhreja ja rankaisemaan naisiin kohdistuvan väkivallan, myös verkkoväkivallan, tekijöitä, ja soveltamaan samoja standardeja näiden rikosten estämiseksi kuin ne soveltavat muihin vakaviin EU:n rikoksiin.

Digitaalisilla alustoilla syntyy monia uhkia, kuten kiusaaminen, intiimien kuvien luvaton julkaiseminen ja seksuaalinen häirintä. Olemme sitoutuneet puuttumaan niihin EU:n verkkokiusaamisen vastaisella toimintasuunnitelmalla, johon sisältyy lasten hyväksikäyttö. Uskomme vakaasti, että kaikki erilaiset verkkokiusaamisen muodot tulisi kriminalisoida kaikkialla Euroopassa ja että internetin käytön aiheuttama räjähdysmäinen haittojen lisääntyminen tulee ottaa huomioon raskauttavana tekijänä. 

Yleisön tietoisuus ei ole ehkä koskaan ollut korkeampi, sillä naisiin kohdistuvat väkivaltatapaukset moninkertaistuvat Euroopassa, ja uutiset kertovat vieläkin lähes päivittäin nuorten tyttöjen ja naisten raaoista pahoinpitelyistä tai murhista. Meidän on otettava asia vahvasti poliittiselle asialistalle kaikilla tasoilla voidaksemme estää väkivaltaa sekä toimia nopeasti uhrien tukemiseksi, vastata heidän tarpeisiinsa ja taata heidän turvallisuutensa. 

Naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on ratkaisevan tärkeää, mutta niin on myös keskustelut ja pohdinta yhteisöissämme siitä, miten naisiin kohdistuvan väkivallan lisääntyminen torjutaan. EPP-ryhmälle tämä on selvää: yhdenkään naisen ei pitäisi joutua pelkäämään kaduilla kävelemistä tai kumppaninsa kostoa taikka joutua minkäänlaisen pahoinpitelyn kohteeksi yksityis- tai työelämässään. Seisomme naisten ja tyttöjen kanssa tässä taistelussa. 

Tutustu EPP-ryhmän visioon yhdentyneestä ja turvallisesta Euroopasta, joka on taloudellisesti vahva ja sosiaalisesti vastuullinen. Haluamme varmistaa, että jokaisella eurooppalaisella on taustastaan riippumatta oikeudenmukainen mahdollisuus ansaita elantonsa ja omaksua eurooppalainen elämäntapa. Lue lisää EPP-ryhmän painopisteistä: Eurooppa, joka suojelee SINUA

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 177 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö