Europa stopt geweld tegen vrouwen

15.02.2024

Europa stopt geweld tegen vrouwen

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Jonge vrouw in lege gang die haar ogen bedekt in de schaduw van een man

Sleutels in de ene hand, telefoon in de andere, live locatie gedeeld met vrienden en een berichtje met "sms me als je thuiskomt"; deze voorzorgsmaatregelen klinken de meeste vrouwen helaas bekend in de oren. Het zijn basismaatregelen die veel vrouwen en meisjes moeten nemen als ze 's nachts en soms zelfs overdag alleen op stap gaan. Thuis zou een veilige plek moeten zijn, maar dat is het helaas niet voor veel vrouwen die het slachtoffer worden van de mensen die juist voor hen zouden moeten zorgen.

De cijfers over geweld tegen vrouwen zijn onthutsend: één op de twee vrouwen heeft te maken gehad met seksuele intimidatie; het beïnvloedt het sociale leven, waarbij zes op de tien vrouwen geïsoleerde plaatsen vermijden en één op de vier vermijdt om alleen te zijn met iemand die ze kennen. Deze voorzorgsmaatregelen zijn niet zonder reden: gemiddeld worden er elke dag twee vrouwen vermoord door een partner of familielid. Bovendien worden gevallen van fysiek of seksueel misbruik binnen het gezin zwaar ondergerapporteerd: slechts een derde van alle gevallen wordt bij de politie gemeld. Deze verontrustende gebeurtenissen vinden niet plaats in een ver land, maar elke dag in de Europese Unie.

Wij van de PPE-Fractie geloven dat het tijd is voor beslissende actie. Wij willen geweld tegen vrouwen uitbannen. Wij leidden de onderhandelingen om geweld tegen vrouwen overal in Europa strafbaar te stellen. Het is tijd om geweld tegen vrouwen als een misdaad te beschouwen in de EU-Verdragen, de opname ervan betekent dat de EU-lidstaten verplicht zijn om slachtoffers te beschermen en daders van geweld tegen vrouwen te straffen, met inbegrip van cybergeweld, en dezelfde normen toe te passen om deze misdaden te voorkomen als die welke worden toegepast op andere ernstige EU-misdaden.

Het is tijd om geweld tegen vrouwen als misdrijf op te nemen in de EU-Verdragen. Als dit wordt opgenomen, zijn de EU-lidstaten verplicht slachtoffers van geweld tegen vrouwen, waaronder cybergeweld, te beschermen en daders te straffen, en dezelfde normen ter voorkoming van deze misdrijven toe te passen als die welke gelden voor andere ernstige EU-misdrijven.

Veel bedreigingen komen voort uit de digitale ruimte, zoals pesten, het publiceren van intieme foto's zonder toestemming en seksuele intimidatie. We zijn vastbesloten deze aan te pakken met een EU-actieplan tegen cyberpesten, dat ook kindermisbruik zal omvatten. We zijn er vast van overtuigd dat alle verschillende vormen van online pesten in heel Europa strafbaar moeten worden gesteld en dat de exponentiële toename van de schade die door het gebruik van het internet wordt veroorzaakt, als verzwarende omstandigheid in aanmerking moet worden genomen.

Het bewustzijn van het publiek is misschien nog nooit zo groot geweest nu het aantal gevallen van geweld tegen vrouwen in Europa toeneemt en het nieuws bijna dagelijks verslag doet van wrede aanrandingen of moorden op jonge meisjes en vrouwen. We moeten het onderwerp op alle niveaus stevig op de politieke agenda zetten om geweld te voorkomen en snel te handelen om slachtoffers te ondersteunen, in hun behoeften te voorzien en hun veiligheid te waarborgen.

Vrouwen mondiger maken is cruciaal, maar dat geldt ook voor het aanzwengelen van discussies en reflectie in onze samenlevingen over het aanpakken van de epidemie van geweld tegen vrouwen. Voor de PPE-Fractie is het duidelijk: geen enkele vrouw zou bang moeten zijn om vrij over straat te lopen, vergelding van een partner moeten vrezen of onderworpen moeten worden aan enige vorm van misbruik in haar privé- of beroepsleven. Wij staan aan de kant van vrouwen en meisjes in deze strijd.

Ontdek de visie van de EVP-Fractie voor een verenigd en veilig Europa met economische kracht en sociale verantwoordelijkheid. We willen ervoor zorgen dat elke Europeaan, ongeacht zijn achtergrond, een eerlijke kans heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien en de Europese manier van leven te omarmen. Lees meer over de prioriteiten van de PPE-Fractie: Een Europa dat JOU beschermt

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 177 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud