"EMFA on vastus ajakirjanikke põlgavatele valitsustele" - Casa

12.03.2024 14:40

"EMFA on vastus ajakirjanikke põlgavatele valitsustele" - Casa

Oluline märkus
Siin esitatud rahvusdelegatsiooni seisukohad ei pruugi alati kattuda fraktsiooni kui terviku seisukohtadega
Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Euroopa Parlamendi liige David Casa peab parlamendis kõnet, taustal on tapetud ajakirjaniku Daphne Caruana Galizia portree.

Euroopa Parlamendi liige David Casa kutsus Strasbourgis toimunud Euroopa Parlamendi täiskogu istungjärgul üles hääletama jõuliselt Euroopa meediavabaduse seaduse üle, nimetades seda "tugevaks vahendiks meie arsenalis, mis suudab teha lõpu ajakirjanike suhtes vaenulikele tavadele".

"Kui ajakirjanikke ähvardatakse, siis demokraatia nõrgeneb," teatas Casa.

Casa meenutas Daphne viimast intervjuud, mille ta andis 10 päeva enne oma mõrva, kus ta kurtis valitsuse poolt tema tööandja rahaliste vahendite suhtes avaldatud tugevat survet, nõudes, et ta kaotaks oma töö selle tõttu, mida ta kirjutas.

"Me ei nõustu enam sellega, et avalik-õiguslik ringhääling tegutseb valitsuse propagandana või et ajalehtedele avaldatakse mäekõrguselt survet, et nad ei teeks oma tööd ja ei kajastaks seda, mis on avalikes huvides."

Casa kutsus Malta valitsust üles põlastusväärse suhtumise eest ajakirjanikesse, isegi pärast seda, kui ta oli tunnistatud vastutavaks Daphne'i mõrva võimaldanud õhkkonna loomise eest.

"Lõpuks ometi on meil veel üks kilp ajakirjanduse eest, mistõttu ma kutsun üles tugevalt hääletama ja jätkama seda võitlust kogu jõuga," lõpetas Euroopa Parlamendi liige.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 178 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave