Aftale om en industriel renæssance i Europa

06.02.2024 18:35

Aftale om en industriel renæssance i Europa

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Energi

I dag indgik forhandlere fra Europa-Parlamentet og medlemsstaterne en aftale om European Net-Zero Industry Act, en ny lov, der skal øge den europæiske produktion af de "netto-nul-teknologier", der er nødvendige for at nå EU's klimaambitioner.

"Samme dag som Kommissionen annoncerer et emissionsreduktionsmål for 2040, er det afgørende, at vi har en troværdig ramme for vores industri til at levere på dette. Derfor er dagens aftale ekstremt rettidig. Net-Zero Industry Act tilføjer en aftale til Green Deal. Den signalerer, at vi tager den lovgivningsmæssige byrde på vores industri alvorligt og ønsker at se en industriel renæssance i Europa," siger Christian Ehler MEP, Europa-Parlamentets hovedforhandler af EU's lov om nulpunktsindustri.

"Denne aftale sætter tonen for, hvad der skal gøres i den næste lovgivningsperiode. Jeg er især glad for, at vi har været i stand til at overbevise medlemsstaterne om, at vi er nødt til radikalt at ændre tilladelserne i Europa. Vi skal og kan bevæge os hurtigere, det er der nu enighed om. Et særligt nyttigt værktøj vil være de nye Net-Zero Acceleration Valleys, udpegede områder, hvor medlemsstaterne forpligter sig til at fremskynde udviklingen af industriel aktivitet ved at dele byrden ved miljøkonsekvensvurderinger og lette investeringer. Det vil reducere byrden for industrien betydeligt," siger Ehler, som også er talsmand for industri, forskning og energi i EPP-gruppen.

Dagens uformelle aftale skal stadig formelt godkendes af EU's medlemslande og Europa-Parlamentet, hvilket forventes at ske inden udgangen af denne valgperiode.

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 178 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold