Dohoda evropských zemědělců: Vize EPP pro zemědělství v Evropě

Dohoda evropských zemědělců: Vize EPP pro zemědělství v Evropě

Důležité upozornění
Tento dokument byl přeložen automaticky.
Zobrazit původní verzi
EPP Vision for Agriculture in Europe

Pořádají poslanci Evropského parlamentu Siegfried MUREŞAN, Norbert LINS a Herbert DORFMANN.

Program

14.30 - 14.50 Uvítací projev

Manfred WEBER, poslanec Evropského parlamentu, předseda skupiny EPP

Úvodní projev

Ursula von der LEYEN, předsedkyně Evropské komise

Zvláštní vystoupení

Marija VUČKOVIĆ, ministryně zemědělství, Chorvatsko, koordinátorka platformy ministrů EPP AGRI FISH

14.50 - 16.25 Panel I: Vize EPP o environmentální udržitelnosti zemědělství

Moderátor

Norbert LINS, poslanec Evropského parlamentu, předseda Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova

Zvláštní vystoupení

Profesorka Thia HENNESSY, ředitelka školy a vedoucí katedry zemědělsko-potravinářské ekonomiky na Cork University Business School

Účastníci panelu

  • Marek VÝBORNÝ, ministr zemědělství, Česká republika
  • Peter KULLGREN, ministr pro venkov a infrastrukturu, Švédsko
  • Norbert TOTSCHNIG, ministr zemědělství, lesnictví, regionů a vodního hospodářství, Rakousko
  • Julien DIVE, místopředseda Výboru pro hospodářské záležitosti Národního shromáždění, Francie
  • Carmen CRESPO, regionální ministryně pro zemědělství, chov hospodářských zvířat, rybolov, vodní hospodářství a rozvoj venkova, vláda Andalusie, Španělsko
  • Roswitha GEYER-FÄSSLER, ekologická zemědělkyně, místopředsedkyně Svazu zemědělců Bádenska-Württemberska, Německo

Výměna názorů

16.30 - 17.50 Panel II: Vize EPP o hospodářské a sociální udržitelnosti v zemědělství

Moderátor

Herbert DORFMANN, poslanec Evropského parlamentu, koordinátor skupiny EPP ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova

Zvláštní vystoupení

Massimiliano GIANSANTI, první místopředseda COPA

Účastníci panelu

  • Lefteris AVGENAKIS, ministr rozvoje venkova a potravinářství, Řecko
  • Peter HAUK, ministr pro potraviny, venkov a ochranu spotřebitele Bádenska-Württemberska, Německo
  • Michał KOŁODZIEJCZAK, prezident společnosti AGROunia, Polsko
  • Diana LENZI, bývalá předsedkyně Evropské rady mladých zemědělců (CEJA)

Výměna názorů

17.50 - 18.00 Závěrečné poznámky

Siegfried MUREŞAN, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda skupiny EPP, předseda pracovní skupiny pro rozpočet a strukturální politiku

Další informace