European Farmers' Deal: EPP-visie voor landbouw in Europa

European Farmers' Deal: EPP-visie voor landbouw in Europa

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
EPP Vision for Agriculture in Europe

Gegast door de EP-leden Siegfried MUREŞAN, Norbert LINS en Herbert DORFMANN

Programma

14.30 - 14.50 Welkomstwoord

Manfred WEBER, MEP, Voorzitter van de EPP-Fractie

Inleidende toespraak

Ursula von der LEYEN, voorzitter van de Europese Commissie

Speciale toespraak

Marija VUČKOVIĆ, minister van Landbouw, Kroatië, coördinator van het EPP AGRI FISH ministersplatform

14.50 - 16.25 Panel I: Visie van de EVP op de ecologische duurzaamheid van de landbouw

Moderator

Norbert LINS MEP, voorzitter van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Speciale interventie

Professor Thia HENNESSY, Schoolhoofd en Leerstoel Agri-Food Economics aan de Cork University Business School

Panelleden

  • Marek VÝBORNÝ, minister van Landbouw, Tsjechië
  • Peter KULLGREN, minister van Plattelandszaken en Infrastructuur, Zweden
  • Norbert TOTSCHNIG, minister van Land- en Bosbouw, Regio's en Waterbeheer, Oostenrijk
  • Julien DIVE, ondervoorzitter van de commissie Economische Zaken van de Nationale Assemblee, Frankrijk
  • Carmen CRESPO, regionaal minister van Landbouw, Veeteelt, Visserij, Water en Plattelandsontwikkeling, regering van Andalusië, Spanje
  • Roswitha GEYER-FÄSSLER, biologische landbouwer, vicevoorzitter van de landbouwersvereniging van Baden-Württemberg, Duitsland

Gedachtenwisseling

16.30 - 17.50 Panel II: EVP-visie op economische en sociale duurzaamheid in de landbouw

Moderator

Herbert DORFMANN, EPP-fractiecoördinator van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Speciale interventie

Massimiliano GIANSANTI, eerste vicevoorzitter van COPA

Panelleden

  • Lefteris AVGENAKIS, minister van Plattelandsontwikkeling en Voedselvoorziening, Griekenland
  • Peter HAUK, minister van Voedselvoorziening, Plattelandszaken en Consumentenbescherming van Baden-Württemberg, Duitsland
  • Michał KOŁODZIEJCZAK, voorzitter van AGROunia, Polen
  • Diana LENZI, voormalig voorzitter van de Europese Raad van jonge landbouwers (CEJA)

Gedachtenwisseling

17.50 - 18.00 Afsluitende opmerkingen

Siegfried MUREŞAN, EPP-fractieondervoorzitter, voorzitter van de werkgroep Begroting en structuurbeleid

Andere gerelateerde inhoud