Evropski dogovor kmetov: Vizija EPP za kmetijstvo v Evropi

Evropski dogovor kmetov: Vizija EPP za kmetijstvo v Evropi

Pomembno obvestilo
Ta dokument je bil preveden avtomatsko.
Pokaži izvirno različico
EPP Vision for Agriculture in Europe

Gostili so ga poslanci Evropskega parlamenta Siegfried MUREŞAN, Norbert LINS in Herbert DORFMANN.

Program

14.30 - 14.50 Pozdravni govor

Evropski poslanecManfred WEBER, predsednik skupine EPP

Uvodni govor

Ursula von der LEYEN, predsednica Evropske komisije

Posebna intervencija

Marija VUČKOVIĆ, ministrica za kmetijstvo, Hrvaška, koordinatorka ministrske platforme EPP AGRI FISH

14.50 - 16.25 Panel I: Vizija EPP o okoljski trajnosti kmetijstva

Moderator:

Norbert LINS, evropski poslanec, predsednik Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja

Posebna intervencija

Profesorica Thia HENNESSY, vodja šole in katedre za agroživilsko ekonomiko na poslovni šoli univerze Cork

Udeleženci okrogle mize

  • Marek VÝBORNÝ, minister za kmetijstvo, Češka republika
  • Peter KULLGREN, minister za podeželje in infrastrukturo, Švedska
  • Norbert TOTSCHNIG, minister za kmetijstvo, gozdarstvo, regije in upravljanje voda, Avstrija
  • Julien DIVE, podpredsednik odbora za ekonomske zadeve nacionalne skupščine, Francija
  • Carmen CRESPO, regionalna ministrica za kmetijstvo, živinorejo, ribištvo, vodo in razvoj podeželja, Andaluzijska vlada, Španija
  • Roswitha GEYER-FÄSSLER, ekološka kmetica, podpredsednica združenja kmetov Baden-Württemberg, Nemčija

Izmenjava mnenj

16.30 - 17.50 Panel II: Vizija EPP o gospodarski in socialni trajnosti v kmetijstvu

Moderator:

Herbert DORFMANN, poslanec Evropskega parlamenta, koordinator skupine EPP v Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja

Posebna intervencija

Massimiliano GIANSANTI, prvi podpredsednik COPA

Udeleženci okrogle mize

  • Lefteris AVGENAKIS, minister za razvoj podeželja in prehrano, Grčija
  • Peter HAUK, minister za prehrano, podeželje in varstvo potrošnikov Baden-Württemberg, Nemčija
  • Michał KOŁODZIEJCZAK, predsednik združenja AGROunia, Poljska
  • Diana LENZI, nekdanja predsednica Evropskega sveta mladih kmetov (CEJA)

Izmenjava mnenj

17.50 - 18.00 Sklepne ugotovitve

Siegfried MUREŞAN, podpredsednik skupine EPP, predsednik delovne skupine za proračun in strukturne politike

Ostali povezani dokumenti