Tomislav SOKOL - Poslanec/Poslankyňa EP

Tomislav SOKOL

Krajina: Chorvátsko

Strana: Hrvatska demokratska zajednica

Moje funkcie v Európskom parlamente:

 • Podpredseda - Medziskupina pre vidiecke, horské a vzdialené oblasti (RUMRA) a inteligentné dediny
 • Zástupca koordinátora - Pandémia ochorenia COVID-19: získané skúsenosti a odporúčania do budúcnosti
 • Člen - Medziskupina pre malé a stredné podniky (MSP)
 • Člen - Medziskupina pre moria, rieky, ostrovy a pobrežné oblasti (SEARICA)
 • Člen - Medziskupina pre európske kultúrne dedičstvo, svätojakubské cesty a iné európske kultúrne trasy
 • Člen - Medziskupina pre demografické výzvy, rovnováhu rodinného a pracovného života a prechod mladých do sveta práce
 • Člen - Medziskupina pre rakovinu
 • Člen - Hrvatska demokratska zajednica
 • Člen - Turecko
 • Člen - Pandémia ochorenia COVID-19: získané skúsenosti a odporúčania do budúcnosti
 • Člen - Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa
 • Člen - Európsky parlament
 • Náhradník - Únia pre Stredozemie
 • Náhradník - Čierna Hora
 • Náhradník - Regionálny rozvoj
 • Náhradník - Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

My Positions in the group:

 • Člen - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

V procese

No result

iný relevantný obsah

No result

Fotogaléria

No result

Adresy

BRU:

SPINELLI 12E210 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45143

BRU:

SPINELLI 12E210 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 47143

STR:

WEISS T08020 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75143