Pernille WEISS - Poslanec/Poslankyňa EP

Pernille WEISS

Krajina: Dánsko

Strana: Det Konservative Folkeparti

Moje funkcie v Európskom parlamente:

 • Členka - Medziskupina pre malé a stredné podniky (MSP)
 • Členka - Medziskupina pre LGBTI
 • Členka - Medziskupina pre európske kultúrne dedičstvo, svätojakubské cesty a iné európske kultúrne trasy
 • Členka - Medziskupina pre udržateľné, dlhodobé investície a konkurencieschopný európsky priemysel
 • Členka - Medziskupina pre zmenu klímy, biodiverzitu a udržateľný rozvoj
 • Členka - Medziskupina pre biodiverzitu, poľovníctvo a vidiek
 • Členka - Budúcnosť vedy a techniky
 • Členka - Det Konservative Folkeparti
 • Členka - AKT
 • Členka - Čína
 • Členka - Priemysel, výskum a energetika
 • Členka - Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • Členka - Európsky parlament
 • Náhradníčka - Únia pre Stredozemie
 • Náhradníčka - Maghreb
 • Náhradníčka - Pandémia ochorenia COVID-19: získané skúsenosti a odporúčania do budúcnosti
 • Náhradníčka - Verejné zdravie
 • Náhradníčka - Práva žien a rodová rovnosť

My Positions in the group:

 • Členka - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Členka - Predsedníctvo skupiny EPP
 • Členka - Vedúci národných delegácií skupiny EPP

V procese

No result

iný relevantný obsah

No result

Fotogaléria

No result

Adresy

BRU:

SPINELLI 09E108 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45435

BRU:

SPINELLI 09E108 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 37435

STR:

WEISS T08061 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75435