My Positions in Parliament:

 • Predseda - Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Podpredseda - Medziskupina pre zmenu klímy, biodiverzitu a udržateľný rozvoj
 • Člen - Medziskupina pre dobré životné podmienky a ochranu zvierat
 • Člen - Medziskupina pre vzdušný a kozmický priestor
 • Člen - Medziskupina pre biodiverzitu, poľovníctvo a vidiek
 • Člen - Christlich Demokratische Union Deutschlands
 • Člen - EHP/EZVO a sever
 • Člen - Konferencia predsedov výborov
 • Člen - Európsky parlament 
 • Náhradník - Eurolat
 • Náhradník - Mexiko
 • Náhradník - Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

My Positions in the group:

 • Člen - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Člen - Predsedníctvo skupiny EPP

V procese

iný relevantný obsah

Fotogaléria

Adresy

BRU:


SPINELLI 14E202 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


WEISS T12018 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
smerom na hor