Tom BERENDSEN

Poslanec/Poslankyňa EP

Tom BERENDSEN

How to contact me ?

Tom BERENDSEN

Poslanec/Poslankyňa EP
Holandsko
Christen Democratisch Appèl
BRUSSEL

SPINELLI 08E217 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45623

STRASBOURG

WEISS T11012 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75623

Moje funkcie v Európskom parlamente :

 • Člen - Medziskupina pre mestské záležitosti
 • Člen - Medziskupina pre vzdušný a kozmický priestor
 • Člen - Medziskupina pre vidiecke, horské a vzdialené oblasti (RUMRA) a inteligentné dediny
 • Člen - Medziskupina pre udržateľné, dlhodobé investície a konkurencieschopný európsky priemysel
 • Člen - Medziskupina pre biodiverzitu, poľovníctvo a vidiek
 • Člen - Medziskupina pre umelú inteligenciu a digitalizáciu
 • Člen - Christen Democratisch Appèl
 • Člen - Panafrický parlament
 • Člen - Regionálny rozvoj
 • Člen - Priemysel, výskum a energetika
 • Člen - Európsky parlament
 • Náhradník - EHP/EZVO a sever
 • Náhradník - Cariforum
 • Náhradník - Doprava a cestovný ruch

My Positions in the Group :

 • Vedúci delegácie - Predsedníctvo skupiny EPP
 • Člen - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Člen - Vedúci národných delegácií skupiny EPP

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website

My views and opinions