Stelios KYMPOUROPOULOS

Poslanec/Poslankyňa EP

Stelios KYMPOUROPOULOS

How to contact me ?

Stelios KYMPOUROPOULOS

Poslanec/Poslankyňa EP
Grécko
Nea Demokratia
BRUSSEL

SPINELLI 09E240 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45213

STRASBOURG

WEISS T06021 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75213

Moje funkcie v Európskom parlamente :

 • Spolupredseda - Medziskupina pre zdravotné postihnutie
 • Zástupca koordinátora - Verejné zdravie
 • Člen - Medziskupina pre mestské záležitosti
 • Člen - Medziskupina pre moria, rieky, ostrovy a pobrežné oblasti (SEARICA)
 • Člen - Medziskupina pre vidiecke, horské a vzdialené oblasti (RUMRA) a inteligentné dediny
 • Člen - Medziskupina pre zelenú novú dohodu
 • Člen - Medziskupina pre zmenu klímy, biodiverzitu a udržateľný rozvoj
 • Člen - Medziskupina pre práva dieťaťa
 • Člen - Medziskupina pre rakovinu
 • Člen - Medziskupina pre umelú inteligenciu a digitalizáciu
 • Člen - Medziskupina pre boj proti rasizmu a rozmanitosť
 • Člen - Nea Demokratia
 • Člen - Únia pre Stredozemie
 • Člen - Mašrek
 • Člen - Verejné zdravie
 • Člen - Petície
 • Člen - Zamestnanosť a sociálne veci
 • Člen - Európsky parlament
 • Náhradník - India
 • Náhradník - Ľudské práva
 • Náhradník - Regionálny rozvoj
 • Náhradník - Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

My Positions in the Group :

 • Člen - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website