Roberta METSOLA

Poslanec/Poslankyňa EP

Roberta METSOLA

How to contact me ?

Roberta METSOLA

Poslanec/Poslankyňa EP
Malta
Partit Nazzjonalista
BRUSSEL

SPAAK 09B011 (PAUL-HENRI SPAAK)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45686

STRASBOURG

WEISS T15003 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75686

BIO

Roberta Metsola bola prvýkrát zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu v roku 2013 a stala sa jednou z prvých maltských poslankýň Európskeho parlamentu. V roku 2014 bola opätovne zvolená za poslankyňu EP s rekordným počtom hlasov pre kandidátku. Profesijne je právnička, ktorá sa špecializuje na európske právo a politiku.

Dr. Metsola pôsobila na Stálom zastúpení Malty pri Európskej únii v rokoch 2004 až 2012 ako atašé Malty pre právnu a justičnú spoluprácu a vedúca tamojšieho oddelenia pre spravodlivosť a vnútorné veci. Potom sa pripojila k tímu vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej ako právna poradkyňa. Túto funkciu opustila, aby nastúpila na uvoľnené miesto súčasného lídra opozície na Malte Simona Busuttila ako poslankyňa Európskeho parlamentu. Počas študentských rokov bola veľmi aktívna v rôznych organizáciách, v rokoch 2002 - 2003 pôsobila ako generálna tajomníčka študentskej organizácie Európskych demokratov.

Roberta Metsola sa narodila v roku 1979, je vydatá za Ukka Metsola a je matkou troch malých chlapcov. Vyštudovala Maltskú univerzitu a College of Europe v Bruggách.

Moje funkcie v Európskom parlamente :

 • Predsedníčka - Konferencia predsedov
 • Predsedníčka - Predsedníctvo
 • Predsedníčka - Európsky parlament
 • Členka - Medziskupina pre mestské záležitosti
 • Členka - Medziskupina pre LGBTI
 • Členka - Medziskupina pre práva dieťaťa
 • Členka - Medziskupina pre umelú inteligenciu a digitalizáciu
 • Členka - Medziskupina pre boj proti rasizmu a rozmanitosť
 • Členka - Partit Nazzjonalista

My Positions in the Group :

 • Členka - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Členka - Predsedníctvo skupiny EPP
 • Členka - Conference on the Future of Europe

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website