Jiří POSPÍŠIL

Poslanec/Poslankyňa EP

Jiří POSPÍŠIL

Jiří POSPÍŠIL

Poslanec/Poslankyňa EP
Česko
TOP 09 a Starostové
BRUSSEL

SPINELLI 07F163 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45586

STRASBOURG

WEISS T08054 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75586

BIO

Jiří Pospíšil sa narodil 14. novembra 1975 v Chomutove v Českej republike. V roku 1999 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Západočeskej univerzity. V rokoch 2009 - 2010 bol dekanom tej istej fakulty.

V rokoch 2002 až 2014 bol poslancom Parlamentu Českej republiky, Poslaneckej snemovne. Dvakrát - v rokoch 2006 až 2009 a 2010 až 2012 - pôsobil ako minister spravodlivosti. V tejto funkcii presadil prijatie nového trestného zákonníka. Vo vláde Petra Nečasa bol zodpovedný aj za nový občiansky zákonník a nový zákon o obchodných korporáciách.

V roku 2014 bol zvolený do Európskeho parlamentu s najväčším počtom preferenčných hlasov zo všetkých českých kandidátov vo voľbách.

Moje funkcie v Európskom parlamente :

  • Člen - Medziskupina pre dobré životné podmienky a ochranu zvierat
  • Člen - TOP 09 a Starostové
  • Člen - Irán
  • Člen - Právne veci
  • Člen - Európsky parlament
  • Náhradník - Srbsko
  • Náhradník - Ľudské práva
  • Náhradník - Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa

My Positions in the Group :

  • Člen - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website