Arba KOKALARI

Poslanec/Poslankyňa EP

Arba KOKALARI

How to contact me ?

Arba KOKALARI

Poslanec/Poslankyňa EP
Švédsko
Moderaterna
BRUSSEL

SPINELLI 08F353 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45450

STRASBOURG

WEISS T08069 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75450

BIO

Arba Kokalari je od júla 2019 poslankyňou Európskeho parlamentu za Švédsko. Narodila sa 27. novembra 1986 v Tirane (Albánsko), vyrastala v Štokholme (Švédsko) a má bohaté skúsenosti z politiky a podnikania. Predtým, ako sa stala poslankyňou Európskeho parlamentu, pracovala ako globálna manažérka pre vzťahy s médiami v spoločnosti Electrolux. Pôsobila ako podpredsedníčka YEPP (Mládež Európskej ľudovej strany) a v súčasnosti je členkou siete mladých členov EPP.

V súčasnom volebnom období Európskeho parlamentu (2019 - 2024) je Arba Kokalari členkou Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, podpredsedníčkou Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a náhradníčkou Výboru pre zahraničné veci.

Je tiež členkou Delegácie pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými, náhradníčkou Delegácie pre vzťahy s Bieloruskom, Delegácie pri Parlamentnom zhromaždení Euronest a Delegácie pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT - EÚ.

Poslankyňa Európskeho parlamentu od roku 2019.

Moje funkcie v Európskom parlamente :

 • Zástupkyňa koordinátora - Práva žien a rodová rovnosť
 • Členka - Medziskupina pre LGBTI
 • Členka - Moderaterna
 • Členka - Spojené štáty americké
 • Členka - Práva žien a rodová rovnosť
 • Členka - Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa
 • Členka - Európsky parlament
 • Náhradníčka - Karibik – EÚ
 • Náhradníčka - OAKTŠ – EÚ
 • Náhradníčka - Euronest
 • Náhradníčka - Bielorusko
 • Náhradníčka - Zahraničné veci

My Positions in the Group :

 • Členka - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website

My views and opinions