Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Budovanie udržateľnej Európy

Boj proti zmene klímy patrí medzi priority nášho programu. V praxi podporujeme spoločné úsilie členských štátov EÚ zamerané na zníženie emisií skleníkových plynov vrátane využívania pôdy, zmeny využívania pôdy a lesného hospodárstva. Zameriavame sa aj na presadzovanie obehového hospodárstva a revíziu právnych predpisov o odpadoch.

Okrem riešenia otázok životného prostredia sa zaoberáme aj verejným zdravím, podporou programov a špecifických opatrení v oblasti verejného zdravia a farmaceutických a kozmetických výrobkov.

Nakoniec sa Poslanecký klub EĽS zaviazal zabezpečiť, aby boli potraviny pre európskych občanov bezpečné. Bojovali sme za jasné označovanie a naďalej presadzujeme bezpečnosť potravín, veterinárne právne predpisy o ochrane proti rizikám pre ľudské zdravie a kontroly potravín a systémov potravinárskej výroby z hľadiska verejného zdravia.

V procese

No result

konkrétna pozícia

Hospodárstvo, pracovné podmienky a životné prostredie

iný relevantný obsah

No result