PACTUL ANTITERORISM AL GRUPULUI PPE

28.04.2015

PACTUL ANTITERORISM AL GRUPULUI PPE

Publicaţie picture

Prevenirea radicalizării și intensificarea procesului de deradicalizare

Unul dintre aspectele-cheie ale strategiei noastre este modul în care pot fi deradicalizate și integrate persoanele nemulțumite. Există o conștientizare tot mai mare privind necesitatea unei monitorizări coordonate pe internet, întrucât extremiștii folosesc acest spațiu liber pentru a răspândi propaganda lor radicală. Grupul PPE solicită statelor membre și Comisiei să își consolideze cooperarea cu societățile furnizoare de servicii internet și platformele de rețele sociale (Google, Twitter, Facebook, YouTube și altele) pentru a restricționa accesul la materialele cu caracter terorist online și pentru a elimina propaganda teroristă online, asigurând în același timp respectarea drepturilor fundamentale, în special dreptul la viața privată și la protecția datelor. Societățile furnizoare de servicii de internet trebuie să fie conștiente de responsabilitățile lor în difuzarea conținutului care încurajează terorismul. Statele membre ar trebui să creeze cadre legislative pentru a monitoriza strict și îndeaproape discursul de incitare la ură, predicatorii urii care răspândesc o propagandă radicală (inclusiv pe site-uri religioase) și recrutorii de cetățeni UE. Acest lucru implică îmbunătățirea procesului de raportare publică a conținutului cu caracter extremist online, prin crearea unor site-uri web sau a unor puncte de contact de urgență pentru cetățeni și prin acordarea de finanțare de către UE pentru campanii pozitive de sensibilizare împotriva radicalizării online și offline, precum și pentru campanii de combatere a discursurilor instigatoare la ură.

De asemenea, Grupul PPE a subliniat de multe ori necesitatea de a identifica și de a face o distincție clară între ideologia extremismului islamic și religia islamică. UE joacă un rol important în sprijinirea proiectelor de cercetare și de informare privind Islamul moderat, prin intensificarea dialogului cu comunitățile musulmane pentru a reuni eforturile noastre de combatere a propagandei fundamentalismului și terorismului. Grupul PPE va intensifica inovațiile sale politice și structurale actuale în promovarea dialogului interreligios și intercultural, inclusiv prin crearea de platforme UE dedicate acestui scop. De asemenea, UE trebuie să sprijine statele membre în dezvoltarea de programe educaționale care să cuprindă aspectele istorice și civice ale religiei. UE trebuie să intensifice urgent programele specifice (proiectele sociale și de integrare) care vizează „teroriștii interni” și programele de deradicalizare existente. În acest scop, Grupul PPE solicită statelor membre să abordeze chestiunea radicalizării dintr-o perspectivă globală și îndeamnă la o mai bună utilizare a Rețelei Comisiei Europene pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare (RAN), care reunește toate persoanele implicate în acest domeniu. Pentru a sprijini acțiunile statelor membre în acest domeniu, Comisia trebuie să folosească pe deplin noul Fond pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020.

În plus, atacurile de la Paris fac ca adoptarea unui plan de acțiune al UE împotriva radicalizării în penitenciare să devină și mai urgentă. Grupul PPE solicită statelor membre să ia în considerare posibilitatea izolării generale a deținuților islamiști radicali din penitenciare și îmbunătățirea formării profesionale a personalului din administrațiile penitenciarelor pentru a-i identifica mai ușor pe deținuții care sunt implicați în activități cu caracter terorist. Reducerea comunicării dintre deținuții islamiști radicali s-a dovedit a fi un instrument util pentru a-i împiedica să își structureze și să își organizeze atacurile. În acest scop, Grupul PPE încurajează statele membre să mențină un buget corespunzător, în special pentru formarea personalului specializat din penitenciare pentru a lucra în aceste zone de izolare. Mai mult, Grupul PPE subliniază faptul că reprezentanții religioși care sunt în strânsă legătură cu deținuții trebuie să urmeze, de asemenea, o formare specifică.

Grupul PPE își exprimă, de asemenea, profunda îngrijorare în legătură cu răspândirea predicilor instigatoare la ură și extremiste în lăcașurile de cult care sunt folosite abuziv în scopul radicalizării în diverse state membre și atrage atenția asupra efectelor dramatice ale creșterii fundamentalismului în societățile noastre. Statele membre trebuie să ia măsurile adecvate pentru a monitoriza strict și îndeaproape acest fenomen și pentru a aborda chestiunea recrutării și a finanțării imamilor din țările terțe. Grupul PPE dorește să sprijine statele membre la nivel politic și instituțional în orice măsură legală relevantă pe care acestea pot să o ia pentru a aborda influența financiară și ideologică din străinătate asupra comunităților lor religioase. Credem cu putere în faptul că ar trebui implementată o politică UE solidă de repatriere și de expulzare a radicaliștilor din țările terțe.

În sens mai larg, Grupul PPE a subliniat, în ultimii ani, necesitatea stringentă de a îmbunătăți politicile de integrare ale statelor membre, nu numai pentru migranții care vin din țările terțe, ci mai ales pentru tinerii imigranți de a doua și a treia generație, care sunt cetățeni europeni autohtoni.

În fine, o strategie de prevenire cuprinzătoare a UE trebuie, de asemenea, să utilizeze la maximum politicile sale externe și de dezvoltare în vederea combaterii sărăciei, discriminării și marginalizării, a combaterii corupției și promovării bunei guvernanțe, precum și a prevenirii și soluționării conflictelor, toate aceste elemente contribuind la marginalizarea anumitor grupuri și sectoare ale societății și făcându-le, astfel, mai vulnerabile la propaganda grupurilor extremiste. Prin urmare, Grupul PPE consideră că o parte din ajutorul pentru cooperare și dezvoltare ar trebui să fie dedicat combaterii terorismului. Totuși, noi respingem teoriile care consistă în prezentarea islamului radical ca un rezultat al inegalităților sociale și economice persistente și reafirmăm faptul că islamul radical este contrar stilului de viață și valorilor europene.

Coordonarea reacției imediate la amenințarea tot mai mare a „luptătorilor străini”

Pentru a aborda în mod eficace această amenințare, statele membre trebuie să își armonizeze reacția imediată și abordarea referitoare la luptătorii străini. Grupul PPE explorează toate opțiunile fără tabuuri, inclusiv:

  • retragerea pașapoartelor UE în caz de dublă naționalitate, fără a aduce atingere constituțiilor naționale;
  • confiscarea pașapoartelor pentru o perioadă limitată de timp;
  • marcarea cărților de identitate ale jihadiștilor, interdicții de intrare și ieșire;
  • marcarea pașapoartelor furate sau pierdute ale cetățenilor UE;
  • solicitarea specifică adresată Comisiei Europene să introducă o definiție armonizată la nivelul UE a conceptului de „luptător străin”, inclusiv sancțiuni și calificări penale, pe baza rezoluției 2178 a Consiliului de Securitate al ONU din 24 septembrie 2014;
  • consolidarea urmăririlor judiciare (pentru prozelitism în favoarea organizațiilor teroriste și instrucție în tabere teroriste);
  • consolidarea supravegherii telecomunicațiilor, inclusiv a chat-urilor și comunicărilor jihadiste criptate;
  • crearea unei liste negre a jihadiștilor europeni și a suspecților teroriști jihadiști;
  • reintroducerea autorizațiilor de călătorie pentru minori.

Grupul PPE susține măsurile de combatere a terorismului și instrumentele deja identificate

Grupul PPE a apărat dintotdeauna sistemul PNR al UE (registru cu numele pasagerilor) ca un instrument valoros, împreună cu un set cuprinzător de alte măsuri, care poate fi folosit pentru a lupta împotriva amenințărilor teroriste la adresa securității interne. Numărul de cetățeni europeni radicalizați care se întorc în Europa după ce au luptat alături de Statul Islamic, Al Qaeda sau alte organizații teroriste, scoate în evidență necesitatea de a reconsidera abordarea de către Europa a comunicării datelor pasagerilor care călătoresc cu avionul serviciilor de securitate și autorităților de aplicare a legii, inclusiv în cazul zborurilor din cadrul UE, garantând în același timp dreptul cetățenilor la viața privată. Grupul PPE reafirmă, în consecință, solicitarea sa de a reactualiza Directiva UE privind registrul cu numele pasagerilor (PNR) care este blocată de socialiștii și liberalii din Parlamentul European.

Reintroducerea unei directive UE privind păstrarea datelor: UE nu poate pretinde că formulează un răspuns eficace la amenințarea terorismului fără să acorde autorităților sale de aplicare a legii instrumentele necesare. În acest sens, Grupul PPE reafirmă necesitatea ca Comisia Europeană să reziste presiunii din partea spectrului politic de stânga și să introducă rapid o nouă directivă privind păstrarea datelor, luând în considerare în mod corespunzător hotărârea recentă a CJUE (Curtea de Justiție a UE), care prevede respectarea principiilor proporționalității, necesității și legalității, pentru a crea un cadru juridic pentru accesul legal al autorităților de aplicare a legii la date.

Revizuirea Deciziei-cadru a UE privind combaterea terorismului, care datează din 2005. De atunci, s-au dezvoltat noi tendințe și amenințări la adresa securității UE. UE nu își poate permite să rămână în urmă. Trebuie să reconsiderăm strategia noastră, stabilind noi orientări și principii UE pentru a combate terorismul, pe baza Rezoluției 2178 a Consiliului de Securitate al ONU din 24 septembrie 2014. Grupul PPE ar insista în privința adoptării, în următoarele săptămâni, a unei strategii de securitate a UE reînnoite și ambițioase privind combaterea terorismului. Aceasta ar trebui să includă propuneri de măsuri concrete, o finanțare adecvată și o monitorizare strictă, de exemplu, o investiție substanțială în criptografie, securitate cibernetică și securitatea datelor, pentru a forma o generație de experți la nivel european, capabili să apere UE împotriva amenințărilor teroriste cibernetice.

Cheia este identificarea și eliminarea finanțării terorismului. Grupul PPE a luptat cu succes pentru un acord UE-SUA privind Programul de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste (TFTP). În prezent, UE trebuie să își asume responsabilitatea și să aibă în vedere în mod serios instituirea unui sistem UE de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste. În acest sens, Grupul PPE apreciază acordul încheiat recent referitor la pachetul privind combaterea spălării banilor și speră că adoptarea sa va duce la o cooperare mai bună între unitățile de informații financiare din statele membre și va facilita urmărirea fondurilor.

În mod similar, UE trebuie să evalueze normele în vigoare privind circulația armelor de foc ilegale și traficul de arme asociat cu criminalitatea organizată. UE trebuie să consolideze cooperarea sa și schimbul său de informații în special cu țările din Balcanii de Vest.

O coordonare mai bună între statele membre, Eurojust și Europol: ar trebui acordată o atenție deosebită aspectelor operaționale, în principal responsabilității statelor membre. Statele membre trebuie să exploateze mai eficient Sistemul de Informații Schengen (SIS) și sistemul Eurodac, să utilizeze pe deplin baza de date Interpol și ar trebui să consolideze capacitățile tehnice ale entităților lor de aplicare a legii (de exemplu, prin interoperabilitatea standardelor tehnice). Acestea ar trebui să îmbunătățească în continuare cooperarea și schimbul de informații între serviciile de informații pentru o mai bună agregare și analiză a informațiilor colectate. De asemenea, statele membre ar trebui să exploateze mai eficient punctul focal „Travellers” al Europol și să furnizeze informațiile solicitate. În plus, solicităm ca schimbul de date și de informații dintre Frontex și Europol să devină operațional fără întârziere și ca orice obstacol în calea cooperării lor intensificate să fie eliminat. Este necesară o reflecție aprofundată asupra înființării unui centru de combatere a terorismului în cadrul Europol, care să faciliteze cooperarea între autoritățile de aplicare a legii din statele membre și serviciile de informații. Grupul PPE va lua în considerare un studiu de fezabilitate privind acest subiect. Invităm statele membre să utilizeze pe deplin Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și să solicite Comisiei să analizeze posibilitatea unei reforme a acestuia, întrucât domeniul său de aplicare la nivel personal și material este, în prezent, prea restrictiv.

O utilizare mai eficace a programului de cercetare în domeniul securității: Grupul PPE îndeamnă statele membre să utilizeze pe deplin potențialul acestui program de cercetare în curs de desfășurare din cadrul „Orizont 2020” pentru combaterea terorismului. Programul de cercetare în domeniul securității „Societăți sigure” are un scop specific: lupta împotriva criminalității și a terorismului. Subiectele acoperite variază de la terorismul cibernetic la înțelegerea și tratarea ideilor și concepțiilor teroriste; scopul său este de a dezvolta noi instrumente și capacități criminalistice. Grupul PPE este convins că rezultatele cercetării pot contribui la evitarea incidentelor, la împiedicarea posibilelor consecințe și la analiza adecvată a dimensiunilor sociale și psihologice ale rețelelor teroriste. Prin urmare, solicităm statelor membre să promoveze și să sprijine în continuare programul de cercetare în domeniul securității.

Grupul PPE este cel mai puternic susținător al protecției și sprijinului acordat victimelor terorismului în Europa și în întreaga lume

Grupul PPE a luptat în mod constant pentru a se acorda atenția cuvenită nevoilor victimelor terorismului, pentru a proteja demnitatea și securitatea lor și pentru a face ca terorismul să își piardă legitimitatea și să fie mai puțin atractiv. În toate cele 28 de state membre, trebuie să fie disponibile structuri și organizații pentru protecția și sprijinirea acestor victime. Ele ar trebui să lucreze în strânsă colaborare pentru a ajuta mai bine victimele și familiile lor să își depășească durerea, pentru a le proteja împotriva revictimizării, represaliilor și intimidării, pentru a le ajuta să-și recapete demnitatea, pentru a păstra adevărul și memoria prin comemorări adecvate și pentru a garanta justiție victimelor. Orice sprijin trebuie adaptat nevoilor victimelor. În acest context, Grupul PPE îndeamnă statele membre să asigure punerea în aplicare deplină a Directivei privind drepturile victimelor, astfel încât victimele să primească sprijin financiar, precum și ajutor și asistență psihologică în timpul procedurilor judiciare. Solicităm Comisiei să ia în considerare o nouă directivă pentru un sistem de justiție mai eficace și mai armonizat care să garanteze sprijinirea în mod specific a drepturilor și a protecției victimelor terorismului. De asemenea, Grupul PPE subliniază faptul că UE are o responsabilitate deosebită în ceea ce privește protecția victimelor din zonele de criză din Orientul Mijlociu, acolo unde comunitățile indigene vulnerabile, precum creștinii, sunt persecutate de jihadiști.

Controalele la frontiere (interne și externe): consolidarea normelor în vigoare

Grupul PPE reamintește atașamentul profund față de libera circulație în cadrul UE și, prin urmare, exclude total propunerile de a suspenda sistemul Schengen. În schimb, încurajăm statele membre să pună în aplicare cu mai multă strictețe normele în vigoare care includ deja opțiunea de a introduce temporar controlul documentelor, să consolideze folosirea documentelor biometrice și a sistemelor de recunoaștere facială și să utilizeze pe deplin noul mecanism de evaluare Schengen. Totodată, atunci când este vorba despre frontierele externe ale UE, solicităm consolidarea securității frontierelor, efectuând controale specifice.

Cooperarea cu țările terțe, actorii regionali și mondiali: reconsiderarea abordării luptei împotriva terorismului

UE, SUA și Canada (și, într-o măsură mai mică, Australia și Noua Zeelandă) au constatat tendința îngrijorătoare a terorismului intern și a radicalizării violente; prin urmare, cooperarea transatlantică cu aceste țări este esențială. Grupul PPE subliniază avantajele punerii în aplicare a tuturor instrumentelor adecvate pentru un mai bun schimb de intelligence și o mai bună cooperare între agenții (inclusiv acordul PNR și programul TFTP) și regretă profund consecințele măsurii adoptate recent de socialiști și liberali, și anume sesizarea CJUE în legătură cu acordul PNR UE-Canada.

Evenimentele recente ne obligă să evaluăm punctele slabe prevalente care au caracterizat cooperarea anterioară privind combaterea terorismului cu țări precum Balcanii de Vest, Turcia (țară de tranzit către zonele de conflict), țările din Golf și alte state arabe. Trebuie să ne unim eforturile pentru a lupta împotriva radicalizării, pentru a urmări finanțarea terorismului și a elabora un nou discurs împotriva fundamentalismului islamic. Cooperarea pentru combaterea terorismului și schimbul de informații ar trebui să fie un element central în relațiile UE cu aceste țări. De asemenea, este esențial să se consolideze o astfel de cooperare cu organizațiile regionale precum Liga Arabă, Uniunea Africană și Consiliul de Cooperare al Golfului. Așadar, Grupul PPE apreciază recentul memorandum de înțelegere care a fost semnat cu Liga Statelor Arabe privind cooperarea pentru combaterea terorismului. UE trebuie, de asemenea, să continue și să încurajeze cooperarea sa cu Organizațiile Națiunilor Unite, în special cu Comitetul pentru combaterea terorismului.

Conținut conex