ΣΥΜΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ KOΙNOBOΥΛΕΥTΙKH ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΛΚ

28.04.2015

ΣΥΜΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ KOΙNOBOΥΛΕΥTΙKH ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΛΚ

Έκδοση picture

Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και εντατικοποίηση της διαδικασίας αποριζοσπαστικοποίησης

Ο τρόπος αποριζοσπαστικοποίησης και ενσωμάτωσης των δυσαρεστημένων ατόμων αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία εστίασης της στρατηγικής μας. Η ανάγκη για τη συντονισμένη παρακολούθηση του διαδικτύου αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο καθώς τα ακραία στοιχεία κάνουν χρήση αυτού του ελεύθερου χώρου για τη διάδοση της προπαγάνδας τους. Η Κοινοβουλευτική  Ομάδα του ΕΛΚ καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν τη συνεργασία με τις εταιρείες διαδικτύου και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Google, Twitter, Facebook, YouTube κ.ά.) για τον περιορισμό της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό τρομοκρατικού περιεχομένου και την απομάκρυνση της τρομοκρατικής προπαγάνδας από το διαδίκτυο, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων. Οι εταιρείες διαδικτύου πρέπει να έχουν επίγνωση των ευθυνών τους όσον αφορά τη διάδοση περιεχομένου υπέρ της τρομοκρατίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν νομοθετικά πλαίσια για την αυστηρή και εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση της ρητορικής μίσους, της ακραίας προπαγάνδας που διαδίδουν οι «κήρυκες μίσους» (μεταξύ άλλων σε θρησκευτικούς δικτυακούς τόπους) καθώς και των στρατολόγων ατόμων στην ΕΕ.  Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται η βελτίωση της διαδικασίας δημοσιοποίησης διαδικτυακού εξτρεμιστικού υλικού, μέσω της σύστασης δικτυακών τόπων ή τηλεφωνικών γραμμών επικοινωνίας για τους πολίτες, όπως επίσης και η χρηματοδότηση από την ΕΕ θετικών εκστρατειών ευαισθητοποίησης κατά της –διαδικτυακής και μη– ριζοσπαστικοποίησης, αλλά και εκστρατειών για την καταπολέμηση των εκδηλώσεων μίσους.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ έχει επίσης επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη καθορισμού και σαφούς διαφοροποίησης μεταξύ της ιδεολογίας του ισλαμιστικού εξτρεμισμού και της θρησκείας του Ισλάμ. Η ΕΕ έχει ένα ρόλο να διαδραματίσει στην υποστήριξη έργων έρευνας και πληροφόρησης σχετικά με το μετριοπαθές Ισλάμ μέσω της εντατικοποίησης του διαλόγου με τις μουσουλμανικές κοινότητες, ώστε να συνενωθούν οι προσπάθειές μας για την καταπολέμηση του φονταμενταλισμού και της τρομοκρατικής προπαγάνδας. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ θα εντατικοποιήσει τις υφιστάμενες πολιτικές και διαρθρωτικές καινοτομίες της κατά την προώθηση του διαθρησκευτικού και διαπολιτισμικού διαλόγου, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας ειδικών πλατφορμών της ΕΕ για τον σκοπό αυτό. Η ΕΕ πρέπει να στηρίξει επίσης τα κράτη μέλη κατά την θέσπιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα καλύπτουν τις ιστορικές πτυχές της θρησκείας και τις πτυχές που άπτονται της ιδιότητας του πολίτη. Η ΕΕ πρέπει να εντατικοποιήσει επειγόντως ειδικά προγράμματα (έργα κοινωνικού χαρακτήρα και χαρακτήρα ενσωμάτωσης) που θα στοχεύουν σε «εγχώριους τρομοκράτες» και υφιστάμενα προγράμματα αποριζοσπαστικοποίησης. Για τον σκοπό αυτό, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τη ριζοσπαστικοποίηση με ολοκληρωμένο τρόπο και ζητεί τη βελτιωμένη χρήση του δικτύου της Επιτροπής για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση (RAN), το οποίο φέρνει σε επαφή όλους τους εμπλεκόμενους στον συγκεκριμένο τομέα. Προκειμένου να υποστηριχθεί η δράση των κρατών μελών εν προκειμένω, η Επιτροπή πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως το νέο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020.

Επιπλέον, οι επιθέσεις στο Παρίσι καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική την κατάρτιση σχεδίου δράσης της ΕΕ κατά της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο γενικής απομόνωσης των ριζοσπαστών ισλαμιστών φυλακισμένων και να βελτιώσουν την κατάρτιση του προσωπικού της διοίκησης των φυλακών με σκοπό να διευκολυνθεί ο εντοπισμός των τροφίμων των φυλακών που μετέχουν σε δραστηριότητες τρομοκρατικού χαρακτήρα. Ο περιορισμός της επικοινωνίας μεταξύ των φυλακισμένων ριζοσπαστών ισλαμιστών έχει αποδειχθεί χρήσιμο μέσο αποτροπής της δυνατότητάς τους να διαρθρώσουν και να οργανώσουν τις επιθέσεις τους. Για τον σκοπό αυτό, η Κοινοβουλευτική  Ομάδα του ΕΛΚ ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διατηρήσουν έναν κατάλληλο προϋπολογισμό, ιδίως για την κατάρτιση εξειδικευμένου σωφρονιστικού προσωπικού που θα εργάζεται σε αυτές τις πτέρυγες απομόνωσης. Επιπλέον, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ τονίζει ότι οι θρησκευτικοί εκπρόσωποι που διατηρούν στενές επαφές με τους φυλακισμένους πρέπει επίσης να λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ εκφράζει επίσης τις σοβαρές της ανησυχίες σχετικά με τη διάδοση του μίσους και εξτρεμιστικών ιδεών σε χώρους προσευχής που χρησιμοποιούνται καταχρηστικά σε διάφορα κράτη μέλη για σκοπούς ριζοσπαστικοποίησης, ενώ επισημαίνει και τις επακόλουθες δραματικές επιπτώσεις για την άνοδο του φονταμενταλισμού στην κοινωνία μας. Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αυστηρή και στενή παρακολούθηση αυτού του φαινομένου και για την αντιμετώπιση του ζητήματος της στρατολόγησης και χρηματοδότησης ιμάμηδων από τρίτες χώρες. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ είναι πρόθυμη να στηρίξει τα κράτη μέλη σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο, για κάθε σχετικό νομικό μέτρο που ενδέχεται να λάβουν για την αντιμετώπιση της οικονομικής και ιδεολογικής επιρροής στις θρησκευτικές τους κοινότητες από το εξωτερικό. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί μια ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφής και απελάσεων ριζοσπαστικών στοιχείων από τρίτες χώρες.

Σε γενικές γραμμές, η Κοινοβουλευτική  Ομάδα του ΕΛΚ έχει επισημάνει κατά τα τελευταία χρόνια την τεράστια ανάγκη βελτίωσης των πολιτικών ενσωμάτωσης των κρατών μελών, όχι μόνο για τους μετανάστες που φτάνουν από τρίτες χώρες, αλλά κυρίως για τους μετανάστες νεαρής ηλικίας δεύτερης και τρίτης γενιάς που έχουν γεννηθεί στην Ευρώπη.

Τέλος, μια ολοκληρωμένη στρατηγική πρόληψης της ΕΕ πρέπει επίσης να αξιοποιεί στο έπακρο τις εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές της για την καταπολέμηση της φτώχειας, των διακρίσεων και της περιθωριοποίησης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και την πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων – όλα τα στοιχεία που συμβάλλουν στην περιθωριοποίηση ορισμένων ομάδων και τομέων της κοινωνίας καθιστώντας έτσι τις ομάδες αυτές περισσότερο ευάλωτες στην εξτρεμιστική προπαγάνδα. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ θεωρεί συνεπώς ότι μέρος της βοήθειας που παρέχουμε στους τομείς της συνεργασίας και ανάπτυξης θα πρέπει να διατεθεί αποκλειστικά για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Εντούτοις, απορρίπτουμε θεωρίες που παρουσιάζουν το ακραίο Ισλάμ ως αποτέλεσμα συνεχιζόμενων κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και επιβεβαιώνουμε ότι το ακραίο Ισλάμ είναι αντίθετο προς τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και τις ευρωπαϊκές αξίες.

Συντονισμός της άμεσης αντιμετώπισης της αυξανόμενης απειλής του «αλλοδαπού μαχητή»

Για την αποτελεσματική καταπολέμηση αυτής της αυξανόμενης απειλής, τα κράτη μέλη πρέπει να εναρμονίσουν την άμεση αντιμετώπιση και προσέγγισή τους έναντι των αλλοδαπών μαχητών. Η Κοινοβουλευτική  Ομάδα του ΕΛΚ διερευνά χωρίς ταμπού όλες τις επιλογές, όπως μεταξύ άλλων:

  • την αφαίρεση των διαβατηρίων της ΕΕ σε περίπτωση διπλής ιθαγένειας, με την επιφύλαξη των εθνικών συνταγματικών διατάξεων·
  • την κατάσχεση διαβατηρίων για περιορισμένο χρονικό διάστημα·
  • την προσθήκη ειδικής ένδειξης στην ταυτότητα των τζιχαντιστών, καθώς και την απαγόρευση εισόδου και εξόδου·
  • την προσθήκη ειδικής ένδειξης σε κλεμμένα ή απολεσθέντα διαβατήρια πολιτών της ΕΕ·
  • την ειδική έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθιερώσει εναρμονισμένο ευρωπαϊκό ορισμό για τους «αλλοδαπούς μαχητές», εστιάζοντας μεταξύ άλλων στις κυρώσεις και στους χαρακτηρισμούς των εγκλημάτων, βάσει του ψηφίσματος 2178 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 24/9/2014·
  • την ενίσχυση των δικαστικών διώξεων (για προσηλυτισμό σε τρομοκρατικές οργανώσεις και εκπαίδευση σε στρατόπεδα τρομοκρατών)·
  • την ενίσχυση της εποπτείας των τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτογραφημένων συνομιλιών και των επικοινωνιών μεταξύ τζιχαντιστών·
  • την κατάρτιση «μαύρης λίστας» για ευρωπαίους τζιχαντιστές και τζιχαντιστές που είναι ύποπτοι για τρομοκρατία·
  • την επαναφορά της χορήγησης ταξιδιωτικών αδειών για ανηλίκους.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ αποτελεί τον πλέον ένθερμο υποστηρικτή της προστασίας και της στήριξης των θυμάτων της τρομοκρατίας στην Ευρώπη και τον κόσμο

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ αγωνίζεται αδιάλειπτα προκειμένου να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των θυμάτων της τρομοκρατίας και να εξασφαλισθεί η προστασία της αξιοπρέπειας και της ασφάλειάς τους καταβάλλοντας παράλληλα προσπάθειες για να απολέσει η τρομοκρατία το ηθικό έρεισμα και την αίγλη που διαθέτει. Δομές και οργανώσεις για την προστασία και τη στήριξη αυτών των θυμάτων πρέπει να διατίθενται και στα 28 κράτη μέλη. Οι δομές αυτές θα πρέπει να συνεργάζονται στενά προκειμένου να βοηθήσουν αποτελεσματικότερα τα θύματα και τις οικογένειές τους να ξεπεράσουν τον πόνο που βίωσαν, προστατεύοντας τα θύματα από την εκ νέου θυματοποίησή τους, από τα αντίποινα και τον εκφοβισμό, αποκαθιστώντας την αξιοπρέπειά τους, διαφυλάσσοντας την αλήθεια και τη μνήμη μέσω κατάλληλων εκδηλώσεων μνήμης και διασφαλίζοντας την απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα. Κάθε παρεχόμενη στήριξη πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των θυμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων, ούτως ώστε τα θύματα να λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση καθώς και ψυχολογική βοήθεια και στήριξη κατά τη διάρκεια των νομικών διαδικασιών. Καλούμε την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω την κατάρτιση μιας νέας οδηγίας για ένα αποδοτικότερο και περισσότερο εναρμονισμένο σύστημα δικαιοσύνης που θα εγγυάται ειδικότερα την προάσπιση των δικαιωμάτων και την προστασία των θυμάτων της τρομοκρατίας. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ τονίζει επίσης ότι η ΕΕ φέρει ιδιαίτερη ευθύνη για την προστασία των θυμάτων που βρίσκονται σε περιοχές κρίσεων της Μέσης Ανατολής, όπου ευάλωτες αυτόχθονες κοινότητες, όπως οι χριστιανοί, υφίστανται διώξεις από τους τζιχαντιστές.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ στηρίζει τα μέτρα της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τα μέσα που έχουν ήδη εντοπιστεί

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ ζητούσε πάντα τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος καταστάσεων ονομάτων επιβατών (PNR) ως ένα πολύτιμο μέσο, παράλληλα με μια ολοκληρωμένη σειρά άλλων μέτρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση των τρομοκρατικών απειλών εναντίον της εσωτερικής ασφάλειας. Ο αριθμός των ριζοσπαστικοποιημένων πολιτών της ΕΕ που επιστρέφουν στην Ευρώπη αφού πολεμήσουν στο πλευρό του Ισλαμικού Κράτους, της Αλ Κάιντα ή άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων, καθιστά ιδιαιτέρως εμφανή την ανάγκη να επανεξετασθεί η ευρωπαϊκή προσέγγιση ως προς την ανταλλαγή στοιχείων των επιβατών αεροπορικών πτήσεων με τις υπηρεσίες ασφαλείας και τις αρχές επιβολής του νόμου, περιλαμβανομένων των στοιχείων σε πτήσεις στο εσωτερικό της ΕΕ, χωρίς ωστόσο να παραβιάζεται η ιδιωτική ζωή των πολιτών. Η Κοινοβουλευτική  του ΕΛΚ επαναλαμβάνει ως εκ τούτου την έκκλησή της για επανέναρξη των εργασιών σχετικά με την ευρωπαϊκή οδηγία για το PNR που είχαν παρεμποδιστεί από τους Σοσιαλιστές και τους Φιλελεύθερους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επαναφορά της οδηγίας της ΕΕ για τη διατήρηση των δεδομένων: η ΕΕ δεν μπορεί να διατείνεται ότι προετοιμάζει αποτελεσματική απάντηση για την απειλή της τρομοκρατίας χωρίς να παρέχει στις αρχές επιβολής του νόμου τα κατάλληλα εργαλεία. Εν προκειμένω, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ επαναλαμβάνει την ανάγκη να αντισταθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πίεση που ασκείται από την αριστερή πλευρά του πολιτικού φάσματος και να θεσπίσει σύντομα μια νέα οδηγία της ΕΕ για τη διατήρηση των δεδομένων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την πρόσφατη απόφαση του ΔΕΕ (Δικαστήριο της ΕΕ) που απαιτεί συμμόρφωση με τις αρχές της αναλογικότητας, της αναγκαιότητας και της νομιμότητας, με σκοπό τη θέσπιση νομικού πλαισίου για τη νόμιμη πρόσβαση σε δεδομένα από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Αναθεώρηση της οδηγίας-πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, που ανάγεται στο 2005. Από τότε έχουν αναδειχθεί νέες τάσεις και νέες απειλές για την ασφάλεια στην ΕΕ. Η ΕΕ δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει πίσω. Πρέπει να επανεξετάσουμε τη στρατηγική μας, θεσπίζοντας περισσότερες κατευθυντήριες γραμμές και αρχές της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας βάσει του ψηφίσματος 2178 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 24ης Σεπτεμβρίου 2014. Η  Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ θα ασκήσει επίσης πίεση για την έγκριση μιας φιλόδοξης ανανεωμένης στρατηγικής ασφάλειας της ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας εντός των επόμενων εβδομάδων. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει προτάσεις για συγκεκριμένα μέτρα, επαρκή χρηματοδότηση και αυστηρή παρακολούθηση, όπως σημαντικές επενδύσεις στην κρυπτογραφία, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την ασφάλεια των δεδομένων προκειμένου να δημιουργηθεί μια γενιά εμπειρογνωμόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία θα είναι ικανή να υπερασπίσει την ΕΕ από τρομοκρατικές απειλές στον κυβερνοχώρο.

Ο εντοπισμός και η διακοπή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει καίρια σημασία. Η Κοινοβουλευτική  Ομάδα του ΕΛΚ έχει αγωνισθεί με επιτυχία για ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFTP) μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Τώρα η ΕΕ πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού συστήματος για την παρακολούθηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Εν προκειμένω, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ επικροτεί την πρόσφατη συμφωνία που επετεύχθη σε σχέση με τη δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ελπίζει ότι η έγκρισή της θα οδηγήσει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών στα κράτη μέλη και θα διευκολύνει τον εντοπισμό των κεφαλαίων.

Ομοίως, η ΕΕ πρέπει να αξιολογήσει τους υφιστάμενους κανόνες που αφορούν τα παράνομα πυροβόλα όπλα και το εμπόριο όπλων που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα. Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία της και την ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ άλλων με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών, της EUROJUST και της EUROPOL: ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε οργανωτικές πτυχές, ιδίως όσον αφορά την ευθύνη των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν καλύτερη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και του συστήματος Eurodac, να χρησιμοποιήσουν στο έπακρο τη βάση δεδομένων της Ιντερπόλ και να ενισχύσουν τις τεχνικές ικανότητες των φορέων τους επιβολής του νόμου (π.χ. μέσω της διαλειτουργικότητας των τεχνικών προτύπων). Θα πρέπει να συνεχίσουν να βελτιώνουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών τους για να βελτιωθεί η διαδικασία συγκέντρωσης και ανάλυσης των συλλεγόμενων πληροφοριών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν επίσης καλύτερα το ειδικό τμήμα «TRAVELLERS» της Εuropol και να παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες. Επιπλέον, ζητούμε την άμεση θέση σε λειτουργία της ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ του Frontex και της Εuropol και την άρση κάθε εμποδίου στην ενίσχυση της συνεργασίας τους. Πρέπει επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κέντρου καταπολέμησης της τρομοκρατίας στο εσωτερικό της Εuropol, που θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών πληροφοριών των κρατών μελών. Η Κοινοβουλευτική  Ομάδα του ΕΛΚ θα εξετάσει το ενδεχόμενο εκπόνησης μελέτης σκοπιμότητας για τον σκοπό αυτό. Καλούμε τα κράτη μέλη να κάνουν πλήρη χρήση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) και ζητούμε ακόμα από την Επιτροπή να μελετήσει το ενδεχόμενο μεταρρύθμισης αυτού του συστήματος, καθώς το προσωπικό και ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής του είναι επί του παρόντος υπερβολικά περιορισμένο.

Καλύτερη χρήση του Προγράμματος Έρευνας στον τομέα της Ασφάλειας: η Κοινοβουλευτικ Ομάδα του ΕΛΚ παροτρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες αυτού του ερευνητικού προγράμματος που είναι σε εξέλιξη και εντάσσεται στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.  Το πρόγραμμα έρευνας στον τομέα της ασφάλειας με τίτλο «Secure Societies» (Ασφαλείς Kοινωνίες) έχει μια ειδική αποστολή: την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας. Τα θέματα που καλύπτονται κυμαίνονται από την τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο μέχρι την κατανόηση και καταπολέμηση των ιδεών και των πεποιθήσεων της τρομοκρατίας· στόχος είναι η ανάπτυξη νέων εργαλείων και ικανοτήτων εγκληματολογικής ανάλυσης. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ είναι πεπεισμένη ότι τα αποτελέσματα των ερευνών μπορούν να συμβάλουν στην αποφυγή περιστατικών, στον περιορισμό των δυνητικών συνεπειών και στην επαρκή ανάλυση των κοινωνικών και ψυχολογικών διαστάσεων των τρομοκρατικών δικτύων. Ως εκ τούτου, καλούμε τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να στηρίξουν περαιτέρω το Πρόγραμμα Έρευνας στον τομέα της Ασφάλειας.

Συνοριακοί έλεγχοι (εσωτερικοί και εξωτερικοί): αυστηρότερη εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ υπενθυμίζει την πάγια θέση της υπέρ της ελεύθερης κυκλοφορίας στο εσωτερικό της ΕΕ και, ως εκ τούτου, απορρίπτει κατηγορηματικά τις προτάσεις για αναστολή του συστήματος Σένγκεν. Αντίθετα, ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την αυστηρότερη εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων που περιλαμβάνουν ήδη την επιλογή της προσωρινής καθιέρωσης ελέγχων εγγράφων, την ενίσχυση της χρήσης βιομετρικών εγγράφων και συστημάτων αναγνώρισης προσώπου, αξιοποιώντας παράλληλα στο έπακρο τον νέο μηχανισμό αξιολόγησης του Σένγκεν. Ταυτόχρονα, όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, ζητούμε την ενίσχυση της συνοριακής ασφάλειας με στοχευμένους ελέγχους.

Συνεργασία με τρίτες χώρες, περιφερειακούς και παγκόσμιους φορείς: επανεξέταση της προσέγγισης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Η ΕΕ, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς (και, σε μικρότερο βαθμό, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία) έχουν βιώσει την ανησυχητική τάση της ανάπτυξης της τρομοκρατίας και της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης στο εσωτερικό τους· συνεπώς, η διατλαντική συνεργασία με τις χώρες αυτές έχει καίρια σημασία. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ υπογραμμίζει τα οφέλη της χρήσης όλων των κατάλληλων εργαλείων με σκοπό την ανταλλαγή περισσότερων πληροφοριών στον τομέα της ασφάλειας και την ενίσχυση της διυπηρεσιακής συνεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας PNR και του προγράμματος παρακολούθησης χρηματοδότησης της τρομοκρατίας TFTP), ενώ εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την πρόσφατη καταστροφική κίνηση των Σοσιαλιστών και των Φιλελεύθερων να παραπέμψουν τη συμφωνία PNR μεταξύ ΕΕ και Καναδά στο ΔΕΕ.

Τα πρόσφατα γεγονότα, μας υποχρεώνουν να αξιολογήσουμε τις βασικές αδυναμίες που χαρακτήριζαν στο παρελθόν τη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με χώρες όπως αυτές των Δυτικών Βαλκανίων, την Τουρκία (χώρα διέλευσης προς εμπόλεμες περιοχές), τις χώρες του Κόλπου και άλλα αραβικά κράτη. Πρέπει να καταβάλουμε από κοινού προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, την παρακολούθηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την ανάπτυξη μιας νέας ρητορικής κατά του ισλαμιστικού φονταμενταλισμού. Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα πρέπει να αποτελέσει βασικό στοιχείο των σχέσεων της ΕΕ με τις εν λόγω χώρες. Επίσης, ουσιώδη σημασία έχει η ενίσχυση αυτού του είδους της συνεργασίας με περιφερειακούς οργανισμούς, όπως ο Αραβικός Σύνδεσμος, η Αφρικανική Ένωση και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου. Ως εκ τούτου, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ επικροτεί το πρόσφατο μνημόνιο συμφωνίας  που υπεγράφη με τον Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών σχετικά με τη συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η ΕΕ πρέπει επίσης να συνεχίσει και να προαγάγει τη συνεργασία της με τα Ηνωμένα Έθνη, ιδίως με την οικεία επιτροπή για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

Άλλα συναφή περιεχόμενα