Uniunea Europeană se confruntă cu mari provocări: șomajul, migrația și concurența globală dificilă, însoțite de pierderea încrederii în capacitatea politică de a oferi soluții. Grupul PPE dorește să doteze UE cu o agendă de reformă de succes pentru viitorul Europei, care să garanteze că UE poate face față provocărilor viitoare. Creșterea creșterii și a locurilor de muncă trebuie susținute de eforturile de redobândire a încrederii cetățenilor săi. Europa este un continent al valorilor și demnității umane. Trebuie să ne apăram modelul social în fața concurenței mondiale, combătând în același timp provocările demografice.

Economie, locuri de muncă și mediu

Continuăm să susținem o economie socială de piață, ca cea mai bună modalitate de a crea locuri de muncă și de a inova, protejând în același timp standardele sociale și de mediu ridicate. Trebuie să finalizăm piața unică digitală, să dezvoltăm noi modalități de reducere a emisiilor și de asigurare a unei energii accesibile.

MAI MULTE

Cum livrăm rezultate

Afaceri juridice şi afaceri interne

Trebuie să ne îmbunătățim securitatea printr-un control mai bun al frontierelor, oferind în același timp azil celor care au nevoie și echipându-ne mai bine pentru combaterea criminalității informatice. Dreptul la libera circulație trebuie să fie protejat și trebuie să continuăm să instituim măsuri de prevenire a terorismului.

MAI MULTE

Cum livrăm rezultate

Buget, agricultură și fonduri regionale

Bugetul UE nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe contribuțiile naționale - Europa trebuie să-și poată finanța prioritățile pe termen lung și cu resurse suplimentare. Politica noastră agricolă are nevoie de o finanțare adecvată și de noi metode pentru a fi eficientă și durabilă.

MAI MULTE

Cum livrăm rezultate

Afaceri externe

Trebuie să ne consolidăm capacitatea de a vorbi cu o singură voce la nivel global pentru a ne atinge obiectivele: pacea și securitatea, comerțul deschis și multilateral și atenuarea sărăciei. Trebuie să continuăm să promovăm drepturile omului și democrația în relațiile noastre cu țările terțe.

MAI MULTE

Cum livrăm rezultate

Documente de poziție

DOCUMENT DE POZIȚIE 07.07.2021

Document de poziție al grupului PPE: O strategie europeană în domeniul îngrijirii

În întreaga Europă, întâlnești la tot pasul perso...

DOCUMENT DE POZIȚIE 15.03.2021

Document de poziție al Grupului PPE privind drepturile copilului

I. Introducere „(...) Uniunea își afirmă și promovează valorile și interesele și cont...

DOCUMENT DE POZIȚIE 10.03.2021

Relațiile UE-China

„Pentru a avea principii, trebuie mai întâi să ai curaj” - proverb chinez Vechii împărați chinezi susțineau că au un mandat divin pentru a stăpâni. Ei credeau că...

DOCUMENT DE POZIȚIE 09.03.2021

Viitorul creștin-democrației

Trăim într-o perioadă de crize mondiale. O criză economică pe termen lung îi face pe mulți să se îndoiască de beneficiile globalizării. Criza eco...

DOCUMENT DE POZIȚIE 14.10.2020

Poziție al Grupului PPE privind educația în era digitizării

1. Introducere Pentru Grupul PPE, educația reprezintă o investiție în viitorul nos...

SUS