Poziția noastră

Uniunea Europeană se confruntă cu mari provocări: șomajul, migrația și concurența globală dificilă, însoțite de pierderea încrederii în capacitatea politică de a oferi soluții. Grupul PPE dorește să doteze UE cu o agendă de reformă de succes pentru viitorul Europei, care să garanteze că UE poate face față provocărilor viitoare. Creșterea creșterii și a locurilor de muncă trebuie susținute de eforturile de redobândire a încrederii cetățenilor săi. Europa este un continent al valorilor și demnității umane. Trebuie să ne apăram modelul social în fața concurenței mondiale, combătând în același timp provocările demografice.

Economie, locuri de muncă și mediu

Continuăm să susținem o economie socială de piață, ca cea mai bună modalitate de a crea locuri de muncă și de a inova, protejând în același timp standardele sociale și de mediu ridicate. Trebuie să finalizăm piața unică digitală, să dezvoltăm noi modalități de reducere a emisiilor și de asigurare a unei energii accesibile.

Afaceri juridice şi afaceri interne

Trebuie să ne îmbunătățim securitatea printr-un control mai bun al frontierelor, oferind în același timp azil celor care au nevoie și echipându-ne mai bine pentru combaterea criminalității informatice. Dreptul la libera circulație trebuie să fie protejat și trebuie să continuăm să instituim măsuri de prevenire a terorismului.

Buget, agricultură și fonduri regionale

Bugetul UE nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe contribuțiile naționale - Europa trebuie să-și poată finanța prioritățile pe termen lung și cu resurse suplimentare. Politica noastră agricolă are nevoie de o finanțare adecvată și de noi metode pentru a fi eficientă și durabilă.

Afaceri externe

Trebuie să ne consolidăm capacitatea de a vorbi cu o singură voce la nivel global pentru a ne atinge obiectivele: pacea și securitatea, comerțul deschis și multilateral și atenuarea sărăciei. Trebuie să continuăm să promovăm drepturile omului și democrația în relațiile noastre cu țările terțe.

Documente de poziție

publicatii 10.02.2022

Document de poziție al Grupului PPE privind Africa

Argumente în favoarea unui parteneriat reciproc avantajos Africa este și va rămâne un partener-che...

publicatii 07.07.2021

Document de poziție al grupului PPE: O strategie europeană în domeniul îngrijirii

În întreaga Europă, întâlnești la tot pasul perso...

publicatii 20.05.2021

Documentul de poziție al Grupului PPE privind politica socială

Modul în care lucrăm nu va mai fi niciodată același. Revoluția tehnologică la care asist...