Prezydium

Nasze Prezydium tworzą Przewodniczący i dziesięciu wiceprzewodniczących. Prezydium przewodniczy Grupie w czasie sesji plenarnych i reprezentuje ją na zewnątrz.

Manfred Weber, Przewodniczący Grupy EPL

Przewodniczący

"W Europie dzisiaj musimy ściśle współpracować, aby zachować nasze możliwości w świecie jutra. Obecna unia jest naszą polisą ubezpieczeniową na życie w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. W trudnych czasach chcę mieć pewność, że Grupa EPL pozostanie siłą napędową w obronie naszego europejskiego stylu życia."

Nasi wiceprzewodniczący