Our Presidency brings together our Chair and ten Vice-Chairs. It leads the Group in plenary sittings and represents the Group externally.

Our Chair

"W Europie dzisiaj musimy ściśle współpracować, aby zachować nasze możliwości w świecie jutra. Obecna unia jest naszą polisą ubezpieczeniową na życie w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. W trudnych czasach chcę mieć pewność, że Grupa EPL pozostanie siłą napędową w obronie naszego europejskiego stylu życia."

Our new Vice-Chairs

  • Dubravka ŠUICA
  • Esteban GONZÁLEZ PONS
  • Ewa KOPACZ
  • Siegfried MUREŞAN
  • Mairead McGUINNESS
  • Esther de LANGE
  • Arnaud DANJEAN
  • Andrey KOVATCHEV
  • Evangelos MEIMARAKIS
  • Paulo RANGEL