Publikacje: BUDŻET I POLITYKI STRUKTURALNE

Read or download our latest publications to learn about our Group, our position on European Parliament legislative and policy issues and more.

publikacje 10.09.2020 - 11:00
publications 10.09.2020 - 11:00
BUDŻET I POLITYKI STRUKTURALNE

Stanowisko Grupy EPL w sprawie reformy WPR

Grupa EPL jest i będzie głosem oraz obrońcą europejskich rolników i naszych społeczności wiejskich. Uważamy, że rolnictw...