Taina Mertalo

Asystent prasowy Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Prasa krajowa, fińskie środki przekazu

Profile picture of Taina Mertalo

How to contact me ?

Taina Mertalo

Asystent prasowy Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Prasa krajowa, fińskie środki przekazu
BRUSSEL

SPINELLI 04H259

Rue Wiertz BE-1047 Bruxelles

+32 2 2843023