Fiona Kearns

Kierownik Działu ds. Organizacji Imprez

Profile picture of Fiona Kearns

How to contact me ?

Fiona Kearns

Kierownik Działu ds. Organizacji Imprez
BRUSSEL

SPINELLI 04H169

Rue Wiertz BE-1047 Bruxelles

+32 2 2842290

STRASBOURG

WEISS T03141

Allée du Printemps FR-67070 Strasbourg

+33 3 88174956