Lídia PEREIRA

Poseł/Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Lídia PEREIRA

How to contact me ?

twitter
lidiafopereira
instagram
lidiafopereira
facebook
lidiafopereira

Lídia PEREIRA

Poseł/Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Portugalia
Partido Social Democrata
BRUSSEL

SPINELLI 08E154 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45794

STRASBOURG

WEISS T09074 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75794

Moje funkcje w Parlamencie :

 • Koordynatorka - Sprawy Podatkowe
 • Wicekoordynatorka - Sprawy Gospodarcze i Monetarne
 • Członkini - Zespół Międzypartyjny ds. Mórz, Rzek, Wysp i Obszarów Przybrzeżnych (SEARICA)
 • Członkini - Zespół Międzypartyjny ds. Nowego Zielonego Ładu
 • Członkini - Zespół Międzypartyjny ds. Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego, Drogi św. Jakuba i Innych Europejskich Szlaków Kulturowych
 • Członkini - Zespół Międzypartyjny ds. Zrównoważonych, Długoterminowych Inwestycji i Konkurencyjnego Przemysłu Europejskiego
 • Członkini - Zespół Międzypartyjny ds. Różnorodności Biologicznej, Łowiectwa i Terenów Wiejskich
 • Członkini - Zespół Międzypartyjny ds. Walki z Korupcją
 • Członkini - Partido Social Democrata
 • Członkini - Chiny
 • Członkini - Sprawy Podatkowe
 • Członkini - Sprawy Gospodarcze i Monetarne
 • Członkini - Parlament Europejski
 • Zastępstwo - Stany Zjednoczone
 • Zastępstwo - Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności

My Positions in the Group :

 • Wiceprzewodnicząca - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Wiceprzewodnicząca - Prezydium Grupy EPL
 • Wiceprzewodnicząca - Biuro Grupy EPL
 • Członkini - Przewodniczący delegacji Grupy EPL

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website